Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Unie se již 20 let podílí na odstraňování následků konfliktů a přírodních katastrof po celém světě
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

17/04/2012

Evropské unii se za posledních 20 let podařilo výrazně zlepšit koordinaci členských států při poskytování humanitární pomoci. Díky jejich společnému úsilí se pomoc k obětem konfliktů a přírodních katastrof dostává mnohem rychleji. 

Od svého vzniku v roce 1992 pomohl úřad ECHO obětem mnoha humanitárních krizí, ať už se jednalo o uprchlíky z bývalé Jugoslávie, oběti zemětřesení v Peru, záplav v Bangladéši či hladomoru v Somálsku.

  postavy se drží za ruce

  Byl založen v reakci na situaci v roce 1991, kdy došlo hned k několika dalekosáhlým humanitárním krizím po sobě. Tehdy se ukázalo, že Unie není v této oblasti dostatečně flexibilní. Úřad dostal proto za úkol úsilí členských států koordinovat, aby v takovýchto situacích mohly postupovat společně a tudíž i efektivněji.

  Od jeho vzniku se tak zásahy Unie v krizových situacích dále optimalizují. Pomoc se k obětem dostává rychleji, díky čemuž se daří zachraňovat více lidských životů. Tak například od roku 2001 je Unie schopna v případě krizové situace zmobilizovat do 48 hodin až 3 miliony eur.

  Od roku 2010 má úřad rovněž na starost civilní ochranu obětí katastrof, k nimž došlo v Evropě.

  Vloni byl zahájen zkušební provoz Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci , do něhož se mohou zapojit občané, kteří chtějí osobně pomoci při odstraňování následků přírodní či jiné katastrofy.

  Díky těmto činnostem se objem humanitární pomoci EU více než ztrojnásobil – minulý rok činil rozpočet na tuto oblast 1 miliardu eur.

  Tento nárůst rovněž odráží častější výskyt přírodních katastrof a konfliktů ve světě. Zároveň je však důkazem pevného odhodlání Unie postarat se o ty, kteří pomoc potřebují. Podle nedávného průzkumu podporuje tento závazek 80 % občanů EU.

   

  Největší poskytovatel humanitární pomoci na světě

  Finanční prostředky EU na humanitární pomoc distribuuje úřad ECHO prostřednictvím přibližně 200 humanitárních organizací, včetně nevládních organizací a agentur OSN.

  Využívají se na bezprostřední pomoc ve formě potravin, pitné vody či lékařského ošetření. Zároveň se vynakládají na pomoc dlouhodobého charakteru pro oběti v uprchlických táborech (výstavba škol, sanitárních zařízení apod.).

  V roce 2011 poskytla Unie mimo jiné pomoc 160 000 hladovějícím dětem z oblasti Sahelu v Africe, obětem přírodních katastrof či konfliktů na Haiti, v Japonsku, v Libyi, Jemenu či Somálsku.

  Evropská unie je největším poskytovatelem humanitární pomoci na světě. Spolu s členskými státy zajišťuje více než polovinu veškeré oficiální světové humanitární pomoci.

  Více informací o humanitární pomoci a civilní ochraně najdete zde.

  Poslední aktualizace: 25/04/2012  |Začátek stránky