Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Větší důraz na cloud computing
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/10/2012

 

Cílem nové evropské strategie je vytvořit pro oblast cloud computing jednotná pravidla a zvýšit do roku 2020 HDP Unie o 160 miliard eur ročně.

Mnozí z nás již služby tzv. cloud computing využívají, aniž by o tom věděli. Tuto technologii používá k ukládání fotografií, videí a textových souborů například webový e-mail, Facebook či Spotify.

  5 elektronických zařízení s monitory, které jsou šipkami spojeny s jediným cloudem

  Soubory se ukládají v obrovských datových centrech o stovkách serverů a systémů pro ukládání dat, jež jsou kompatibilní s téměř veškerým počítačovým softwarem. Když pak chcete data uložená v tzv. cloudu zobrazit, stačí se k němu připojit z osobního počítače, přes smartphone či tablet.

  Tento způsob uložení dat má mnoho výhod: uživatelé si nemusí pořizovat drahé servery nebo systémy pro ukládání dat, ani se starat o jejich chod. Více než 80 % podniků, které tuto technologii již používají, v průzkumu uvedlo, že se jim díky ní snížily náklady na IT o 10–20 %, a 20 % firem ušetřilo dokonce 30 % a více.

  Kromě nižších nákladů na informační technologie mohou podniky díky cloudovým službám ušetřit i za kancelářské prostory. Často navíc nebudou potřebovat ani interní IT podporu.

  V Evropské unii však ještě nevyužíváme potenciál této technologie naplno. Mnoho podniků totiž s použitím služby cloud computingu stále ještě váhá, neboť se obávají nedostatečného zabezpečení dat v cloudu i neoprávněného přesunu dat mezi jednotlivými provozovateli této služby.

  V reakci na tyto obavy předložila Evropská komise návrh strategie English , podle níž by se zavedla jednotná pravidla pro dané odvětví a evropské podniky by získaly motivaci služeb cloud computing využívat.

  Strategie si klade čtyři hlavní cíle:

  • zajistit, aby uživatelé mohli uložená data mezi cloudy přesouvat, popř. je z cloudu zcela odstranit
  • zavést pro věrohodné poskytovatele cloudových služeb osvědčení s platností v celé EU
  • sestavit šablony smluv pro poskytování cloudové služby, v nichž by se jasně stanovily práva a povinnosti obou stran
  • vytvořit Evropské partnerství pro cloud computing, v jehož rámci by spolupracovali zástupci veřejného sektoru a průmyslu a dbali na to, že evropský IT sektor je schopen zajistit potřeby podniků i občanů. Díky tomu se posílí pozice evropských podniků vůči zahraniční konkurenci, především té ze Spojených států.

  Podle zprávy Cloud computing v Evropě – požadavky a překážky rozvoje English by se díky novým příležitostem vyplývajícím z přístupu k této technologii např. v oblasti inovací zvýšila produktivita a podniky by mohly v období 2015–2020 zvýšit HDP Evropské unie o téměř 600 miliard eur.

  Do konce roku 2013 by se mělo ukázat, zda je k podpoře cloud computing potřeba podniknout další kroky, např. legislativní.

  Poslední aktualizace: 10/10/2012  |Začátek stránky