Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Nová kampaň EUROPE DIRECT podporuje mobilitu českých studentů v rámci EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/04/2012

Informační střediska EUROPE DIRECT zahajují novou kampaň, která se zaměřuje především na studenty středních a vysokých škol.

Cílem kampaně je přiblížit informační síť EUROPE DIRECT jako spolehlivého průvodce pro život v Evropě. Mimo jiné kampaň informuje studenty o příležitostech ke studiu v členských zemích EU a možnostech pracovních stáží v evropských institucích.

Pobyt v zahraničí přináší studentům nové příležitosti a zlepšuje jejich pozici na pracovním trhu. Možnost vycestovat do zahraničí v rámci nejznámějšího programu ERASMUS doposud využilo 50 000 českých studentů.

  Nová kampaň EUROPE DIRECT podporuje mobilitu českých studentů v rámci EU

  V rámci kampaně „Příležitost k příležitostem“ síť EUROPE DIRECT prohlubuje povědomí jak o možnostech studia v členských zemích Evropské unie, tak o podmínkách pracovních stáží v jejích institucích. „V průběhu projektu ukazujeme studentům, že EUROPE DIRECT jim je k dispozici jako spolehlivý zdroj informací a odborné pomoci, ať už chtějí studovat ve Francii nebo pracovat u Evropské komise,“ uvedla Tereza Sanjuan, koordinátor EUROPE DIRECT ze Zastoupení Evropské komise v České republice.

  Součástí kampaně budou také semináře za účasti zástupců regionálních poboček EUROPE DIRECT a studentů se zahraničními zkušenostmi, na nichž se zájemci o studium či stáž dozví, jaká je nutná úroveň kvalifikace pro práci či jaké jsou podmínky studia. Kromě klasických či elektronických pozvánek na sociálních sítích, plakátů ve školách nebo článků ve studentských časopisech, bude součástí kampaně také soutěž o pobyt v Bruselu.

  Čeští studenti míří do Německa, Francie a Španělska

  Jeden z nejvýznamnějších vzdělávacích programů EU, který podporuje mobilitu studentů v Evropě, je program Erasmus. Od svého zahájení v roce 1987 pomohl zajistit studium nebo pracovní stáž v zahraničí už více než 2 milionům evropských studentů. Očekává se, že v akademickém roce 2011/2012 program využije více než 250 000 studentů. „Počet vyslaných českých studentů v rámci programu Erasmus každoročně stoupá. V letošním roce očekáváme opět zvýšení zájmu studentů o tento výměnný program. Mezi nejoblíbenější destinace již tradičně patří Německo, Francie, Španělsko a Velká Británie,“ říká Barbora Hašková, vedoucí programu Erasmus, který je v České republice spravovaný Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP).

  Přínosem pobytu v zahraničí jsou zkušenosti

  Průměrně tráví čeští studenti na svém zahraničním pobytu v EU necelých 6 měsíců. Za tu dobu stihnou vedle studia poznat nové přátele, seznámit se s jinou kulturou, procvičit si cizí jazyk a hlavně se osamostatnit. Mnoho studentů se díky studijním pobytům a stážím stará poprvé samo o sebe - musí vyžít s měsíčním stipendiem, vařit, prát si nebo vyřídit potřebné formality. „Všechny výše zmíněné dovednosti a zkušenosti, které studenti získají na zahraničním výjezdu, jim přinášejí nové příležitosti a především usnadňují pozici na pracovním trhu. Personalisté oceňují zájemce o práci, kteří ovládají několik jazyků a mají za sebou pobyt v zahraničí,“ říká Tereza Sanjuan, koordinátor Europe Direct.

  Program Erasmus slaví čtvrt století

  V letošním roce slaví program Erasmus 25 let v celé Evropě. Jak uvádí Barbora Hašková z Národní agentury pro evropské vzdělávací programy: „V rámci oslav se staneme, patronem Univerzitního maratonu pořádaného organizací Prague International Marathon, který proběhne 13. května 2012. Vysokoškolští studenti se ho budou moci zúčastnit v rámci štafety ve čtyřčlenném týmu nebo navštívit stánek na Staroměstském náměstí.“

  V rámci Sport Expo Praha se bude Erasmus ve dnech 10.–12. května 2012 prezentovat na stánku v Průmyslovém paláci na Výstavišti. Součástí oslav výročí je i soutěž o krátký videospot na téma Erasmus nebo čtvrtý ročník soutěže Erasmus Label o nejkreativnější studentské dílo. Více informací o zkušenostech a hodnocení pobytu Erasmus na www.databaze-erasmus.naep.cz.

   

  Další informace:

  Přehled základních informací o EUROPE DIRECT msw8 - 927 KB [927 KB]

  Poslední aktualizace: 11/04/2012  |Začátek stránky