Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Aktuální informace o předání dohody ACTA Evropskému soudnímu dvoru
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/04/2012

 

Evropská komise dnes podnikla další krok v důležitém procesu předávání obchodní dohody proti padělatelství (ACTA) Evropskému soudnímu dvoru.

Souhlasem s otázkou, která se týká této dohody a která bude předána k posouzení Evropskému soudnímu dvoru, Komise reagovala na široce rozšířené obavy lidí po celé Evropě, zda ACTA nějak neporušuje základní práva občanů a co vlastně znamená.

  Aktuální informace o předání dohody ACTA Evropskému soudnímu dvoru

  Jsem velmi rád, že jsme o krok blíže k právní jistotě ohledně dohody ACTA,“ prohlásil komisař EU pro obchod Karel De Gucht. „Jak jsem řekl, když jsem koncem února tento krok poprvé navrhl, jsem přesvědčen, že Evropská komise je povinna poskytnout našim demokraticky zvoleným zástupcům v parlamentu a široké veřejnosti co nejpodrobnější a nejpřesnější dostupné informace. Většina kritiky na adresu ACTA vyjadřované lidmi po celé Evropě se soustřeďovala na možné ohrožení našich základních práv. Předání věci umožní nejvyššímu evropskému soudu nezávisle vyjasnit zákonnost dohody.“

  „Evropská unie je založena na úctě k vládě práva. Vzhledem ke znepokojení vyjádřenému desetitisíci lidí je vhodné poskytnout našemu nejvyššímu nezávislému právnímu orgánu čas k zaujetí právního stanoviska k této dohodě. Je to důležitý vklad do evropské veřejné a demokratické diskuse. Proto doufám, že Evropský parlament bude respektovat Evropský soudní dvůr a vyčká na jeho stanovisko, než stanoví svou vlastní pozici vůči ACTA,“ dodal De Gucht.

  Právní předání dohody Evropskému soudnímu dvoru, na němž se dnes shodlo kolegium komisařů, spočívá v široce formulované otázce, která umožní Evropskému soudnímu dvoru podrobné prozkoumání toho, zda je ACTA v souladu s evropskými základními právy, jako jsou svoboda projevu a informací nebo ochrana údajů a právo na vlastnictví, včetně duševního vlastnictví. Otázka, na které se komisaři jednomyslně shodli, zní: „Je obchodní dohoda proti padělatelství (ACTA) v souladu s evropskými smlouvami, zejména s Listinou základních práv Evropské unie?

  Doplňující informace:

  •        ACTA je mezinárodní obchodní dohoda, která pomůže státům účinněji společně postupovat proti rozsáhlému porušování práv k duševnímu vlastnictví. Dohoda ACTA je přínosem pro občany, protože chrání základní evropské bohatství – inovace a nápady. Plné znění dohody ACTA v českém jazyce je k dispozici na stránkách Rady zde: http://bit.ly/xPDyNj

   •        Evropské hospodářství zůstane konkurenceschopné pouze pokud tehdy, bude-li se opírat o inovace, tvořivost, kvalitu a jedinečnost svých značek. To jsou některé z našich nejdůležitějších komparativních výhod na světovém trhu – a všechny jsou chráněny právy k duševnímu vlastnictví. Evropa ročně přichází o miliardy eur kvůli padělanému zboží, které zaplavuje naše trhy. Ochrana práv k duševnímu vlastnictví znamená ochranu pracovních míst v EU. Znamená však i ochranu spotřebitele a bezpečné výrobky.

   •        Celní orgány členských států EU zaznamenaly mezi lety 2005 a 2010 ztrojnásobení objemu padělaného zboží dováženého do EU.

   •        Statistické údaje uveřejněné Evropskou komisí v červenci 2011 ukazují významný nárůst dodávek zboží, u kterého existuje podezření z porušování práv k duševnímu vlastnictví. Celní orgány v roce 2010 zaznamenaly okolo 80 000 případů, což je téměř dvojnásobek oproti roku 2009. Na vnějších hranicích EU bylo zadrženo více než 103 milionů padělků.

  Plné znění dohody ACTA (ve všech jazycích EU)

  Poslední aktualizace: 17/04/2012  |Začátek stránky