Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Životní prostředí: Nominace 14 společností na Evropské ocenění pro podnikatele za ochranu životního prostředí za rok 2012
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/03/2012

Po dvoudenním zasedání poroty v Kodani byl zveřejněn užší seznam kandidátů na udělení Evropských ocenění pro podnikatele za ochranu životního prostředí za rok 2012 (EBAE). 14 finalistů pochází z Belgie, Francie, Německa, Španělska, Rakouska, Portugalska, Slovenska, Finska a Velké Británie. Vyhlášení vítězů se uskuteční během slavnostního udělovaní cen 24. května 2012 v Bruselu v průběhu Zeleného týdne, který je výroční konferencí Evropské komise o politice v oblasti životního prostředí. Evropské ocenění pro podnikatele za ochranu životního prostředí se uděluje inovačním podnikům, které úspěšně skloubily inovaci, konkurenceschopnost a mimořádně pozitivní výsledky v oblasti životního prostředí.

  Životní prostředí: Nominace 14 společností na Evropské ocenění pro podnikatele za ochranu životního prostředí za rok 2012

  Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik uvedl: „Aby naše ekonomiky prosperovaly ve světě s omezenými zdroji, musí svoje přírodní zdroje využívat efektivnějším způsobem. Evropské ocenění pro podnikatele za ochranu životního prostředí ukazuje, že je to možné. Udělují se společnostem, které využívají zdroje během celého svého životního cyklu nejoptimálnějším způsobem s cílem vytvořit co nejvyšší ekonomickou hodnotu s co nejnižším vlivem na životní prostředí.“

  Finalisti byli vybráni z 156 uchazečů pocházejících z 24 členských států EU a kandidátských zemí. Vysoký počet přihlášek – nárůst o 10 % v porovnání se soutěží v roce 2010 – poukazuje na zvyšující se zájem evropských podniků o ochranu životního prostředí a na jejich ochotu zavádět ekologicko-inovační postupy i navzdory současné hospodářské situaci.

  Letošní kandidáti zastupují rozličné podnikatelské sektory od telekomunikací po maloobchod, ekodesign, dopravu, potravinářský průmysl a stavebnictví. I když soutěží i několik velkých podniků a organizací, většinu zúčastněných společností tvoří malé a střední podniky (MSP) a mikropodniky. Nejvíc kandidátů bylo v nově zavedené kategorii „biodiverzita“, přičemž šlo o společnosti, které prokázaly mimořádné výsledky při zpomalovaní ztráty biodiverzity a podpoře přírodních ekosystémů.

  Přihlášky na udělení ocenění ilustrují jak společnosti přispívají k udržitelnému rozvoji v pěti kategoriích: výrobek (52 kandidátů), řízení (47 kandidátů), postup (46 kandidátů), mezinárodní obchodní spolupráce (11 kandidátů) a podnikání a biodiverzita (62 kandidátů).

  Porota na vysoké úrovni, které předsedal náměstek generálního ředitele dánského Ministerstva životního prostředí Claus Torp, byla složena z 20 expertů z evropských a vnitrostátních orgánů, akademické obce, podnikatelské sféry a sektoru zelených technologií.

  Kontext

  Evropské ocenění pro podnikatele za ochranu životního prostředí zavedlo Generální ředitelství Evropské komise pro životní prostředí v roce 1987. Uděluje se každé dva roky s cílem uznat a odměnit evropské společnosti, které podporují hospodářský růst tím, že přispívají k inovacím a konkurenceschopnosti a zároveň chrání životní prostředí.

  Uděluje se pět cen, kterými se podniky odměňují za postupy řízení, ekologické výrobky, udržitelné výrobní postupy, mezinárodní obchodní spolupráci a nejnověji i za činnosti chránící biodiverzitu.

  Do soutěže se může přihlásit kterákoliv společnost z členského státu EU nebo z kandidátské země bez ohledu na svoji velikost. Podávání přihlášek do soutěže o evropské ocenění spravují vnitrostátní koordinační orgány. Uchazeči se musí nejprve zúčastnit jedné z vnitrostátních soutěží, prostřednictvím které jsou vybráni do soutěže na evropské úrovni. Takto se zabezpečuje, aby byly společnosti, kterým je uděleno evropské ocenění, nejlepší z nejlepších, nejprozíravější, nejzodpovědnější a nejinovativnější v celé Evropě.

  Další informace

  Další informace o oceněních, výběrovém řízení a předcházejících soutěžích EBAE najdete na webové stránce:

  http://ec.europa.eu/environment/awards/

  Poslední aktualizace: 03/04/2012  |Začátek stránky