Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Dohodu ACTA posoudí Soudní dvůr EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/02/2012

„Jsem rád, že Vám mohu sdělit, že dnes ráno moji kolegové komisaři jednali o mém návrhu předložit dohodu ACTA Evropskému soudnímu dvoru a obecně s ním souhlasili.

Hodláme požádat nejvyšší evropský soud, aby posoudil, zda je ACTA v souladu – ve všech ohledech – se základními právy a svobodami EU, jako jsou svoboda projevu a informací nebo ochrana údajů a vlastnická práva v případě duševního vlastnictví.

Jak nepochybně víte, Evropská komise v rámci institucionálního postupu EU již předala ACTA vládám členských států k ratifikaci. Rada jednomyslně přijala ACTA v prosinci a zmocnila členské státy k podpisu. Komise rovněž předložila ACTA Evropskému parlamentu k projednání a budoucímu hlasování.

  červené kulaté razítko s velkým písmenem c uprostřed a třemi nápisy copyrighted po obvodu

  Jsem přesvědčen, že Evropská komise je povinna poskytovat našim parlamentním zástupcům a široké veřejnosti co nejpodrobnější a nejpřesnější dostupné informace. Takže předložení věci Evropskému soudnímu dvoru umožní tomuto nejvyššímu soudu Evropy nezávisle vyjasnit zákonnost dohody.

  Ratifikační proces ACTA vyvolal v uplynulých týdnech celoevropskou diskusi o této dohodě, svobodě internetu a významu, který má ochrana duševního vlastnictví Evropy pro naše ekonomiky.

  Ale aby bylo jasno: sdílím obavy lidí o naše základní svobody. Vítám to, že lidé vyjádřili své obavy tak aktivně – zejména pokud jde o svobodu internetu. Také chápu nejistotu ohledně toho, co bude dohoda ACTA nakonec znamenat pro tyto klíčové otázky.

  Takže si myslím, že předložení ACTA Evropskému soudnímu dvoru je potřebný krok. Diskuse musí být založena na faktech, nikoli na dezinformacích či pověstech, které v uplynulých týdnech převládaly na stránkách sociálních médií a v blozích.

  Jak jsem již několikrát vysvětloval v Evropském parlamentu, ACTA je dohoda, která má zvýšit celosvětové standardy v prosazování práv duševního vlastnictví. Tyto normy jsou již zakotveny v evropském právu. Pro nás je důležité, abychom přiměli další země je přijmout a aby se evropské podniky mohly bránit bezostyšným krádežím jejich výrobků a děl, když obchodují po celém světě.

  Znamená to, že ACTA nic nezmění v Evropské unii, bude ale mít význam pro Evropskou unii.

  Duševní vlastnictví je hlavní surovinou Evropy, problémem ale je to, že je jen obtížně chráníme mimo Evropskou unii. To poškozuje naše podniky, způsobuje ztrátu pracovních míst a poškozuje naše ekonomiky. A právě tady ACTA něco změní ve prospěch nás všech, protože pomůže chránit pracovní místa, která v současnosti ztrácíme kvůli tomu, že na světových trzích je padělané a pirátské zboží v hodnotě 200 miliard eur.

  Takže aby bylo jasno: ACTA nezmění nic na tom, jak používáme internet a sociální internetové stránky, protože nezavádí nová pravidla, pouze pomáhá prosazovat nynější právo.

  ACTA nebude znamenat cenzuru webových stránek či jejich vypnutí, ACTA nebude omezovat svobodu internetu či svobodu slova.

  Rozežeňme mlhu nejistoty a dejme dohodu ACTA prozkoumat našemu nejvyššímu nezávislému soudnímu orgánu: Evropskému soudnímu dvoru.  

  Toto vyjasnění by mělo napomoci klidné, racionální, otevřené a demokratické diskusi o ACTA, a to ať už na národní nebo na evropské úrovni."

  Autorem prohlášení je Karel De Gucht, evropský komisař pro obchod

  Brusel, 22. února 2012

   

  Další informace o ACTA:

  O co jde v dohodě ACTA?

  Úplné znění ACTA v češtině a v angličtině

  Další informace o transparentnosti během jednání o ACTA

  Prohlášení v angličtině na Rapidu: MEMO/12/128

  Poslední aktualizace: 07/03/2012  |Začátek stránky