Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Souhrnná zpráva o činnostech EU za rok 2011
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/03/2012

Chcete se dozvědět více o činnostech Evropské unie v roce 2011? Zajímá vás, která rozhodnutí EU přijala k řešení finanční a hospodářské krize? Co učinila ke stimulaci růstu a zaměstnanosti a co to znamenalo pro evropské občany? Jaké kroky Unie podnikla na mezinárodní scéně? Odpovědi na všechny tyto otázky se nyní můžete dozvědět v souhrnné zprávě za rok 2011. Evropská komise tuto zprávu vydává každý rok, aby občany seznámila s tím, na jaké oblasti se Unie předešlý rok zaměřila a čeho se jí podařilo dosáhnout.

  vlajka EU

  Výroční zpráva o činnosti Unie uvádí mezi výsledky např. silnější správu ekonomických záležitostí, opatření na podporu hospodářského růstu a tvorby pracovních míst či umožnění občanům podílet se na tvorbě právních předpisů EU.

  V loňském roce musela EU řešit řadu důležitých úkolů, včetně současné hospodářské a finanční krize, nepokojů v severní Africe a na Blízkém východě a zajištění vedoucí úlohy během celosvětových jednání o změně klimatu, mezinárodním obchodě a rozvoji.

  Souhrnná zpráva EU za rok 2011 informuje o činnosti orgánů EU v minulém roce. V tomto článku najdete některé nejdůležitější body.

  V reakci na krizi Evropská unie pokračovala v zásadní reformě své hospodářské politiky. Zpřísnila správu ekonomických záležitostí tím, že přijala opatření týkající se větší koordinace politik mezi zeměmi EU, kontroly veřejných rozpočtů a sankcí. V prosinci 2011 schválila Unie důležitý soubor pravidel pro hospodářský a rozpočtový dohled.

  Byly vytvořeny nové celoevropské subjekty, jež pomáhají regulačním orgánům členských států dohlížet na odvětví finančních služeb.

  Opatření na úrovni EU také pomohla těm státům eurozóny, které čelí dluhové krizi. Uvažuje se rovněž o dlouhodobých opatřeních na podporu zemí, jež mohou potřebovat pomoc v budoucnu.

  Cílený plán obnovy

  Unie i nadále přizpůsobovala ozdravné plány, aby zvýšila konkurenceschopnost své ekonomiky. Patří sem např. Akt o jednotném trhu, který stanovuje 12 prioritních opatření, jež mají v EU vytvořit příznivější podmínky pro spotřebitele, pracovníky i firmy.

  Mezi stěžejní body patřily rovněž energetika, změna klimatu a ochrana životního prostředí. Vlády členských států EU se dohodly na urychlení integrace energetických trhů a infrastruktury a na zlepšení energetické účinnosti.

  Počátkem roku 2011 byly přijaty právní předpisy o zavedení tzv. občanské iniciativy. Od dubna 2012 mohou skupiny občanů i jiné zájmové skupiny, které získají dostatečnou podporu, vyzvat Komisi, aby navrhla konkrétní právní předpis. Občané se tak mohou přímo podílet na procesu tvorby politik Unie.

  V důsledku nepokojů v severní Africe a na Blízkém východě zahájila EU v květnu 2011 novou evropskou politiku sousedství založenou na společném závazku k demokracii.

  V prosinci podepsalo Chorvatsko smlouvu o přistoupení k EU a 1. července 2013 se tak stane 28. členským státem Unie.

   Další informace

   Letos je zpráva poprvé rovněž k dispozici jako elektronická kniha pro mobilní telefony a tablety. Zobrazit ji lze kliknutím na tento odkaz (EU Bookshop).

  V on-line knihkupectví EU Bookshop je rovněž možné si objednat tištěnou verzi letošní zprávy (178 stran) i zpráv z minulých let (vydaných po roce 2000). Zprávy poskytují ucelený přehled činností Evropské unie i problémů, které musela za posledních několik let řešit, a úspěchů, kterých dosáhla.

  Poslední aktualizace: 28/05/2015  |Začátek stránky