Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Lepší ochrana zvířat
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/01/2012

 

Nová strategie se zaměřuje na odstranění nedostatků, které legislativa EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat vykazuje. Zvyšuje ochranu zvířat a umožňuje spotřebitelům, aby se mohli při svých nákupech zodpovědněji rozhodovat.

  farmář na louce držící tele a za ním stojí kráva

  Právní předpisy EU o humánním zacházení se zvířaty nejsou prováděny tak, jak by měly.

  Nesystematické a částečné zavádění jednotlivých opatření, mezery v zákonech a chybějící kontrola jejich dodržování v některých zemí jsou příčinou toho, že ne všude je se zvířaty zacházeno v souladu s normami EU. Navíc zemědělci ze zemí, které dodržování pravidel vyžadují, se ocitají v konkurenční nevýhodě.

  Komise chce tyto problémy řešit přijetím nové strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat . Zemědělcům bude poskytnuta větší podpora, aby splnili normy vyžadované právem EU. Spotřebitelé ocení větší transparentnost a lepší informace týkající se podmínek, v nichž jsou zvířata chována.

  Jednoduchá a ucelená pravidla

  Součástí strategie jsou i úvahy Komise o návrhu komplexnějšího zákona o dobrých životních podmínkách zvířat, jenž by odstranil nedostatky, které v současné legislativě přetrvávají. Jeho cílem by rovněž bylo:

  • poskytovat spotřebitelům více informací, aby se lépe orientovali v jednotlivých označeních o životních podmínkách zvířat uvedených na výrobcích
  • kontrolovat, zda daná pravidla skutečně životní podmínky zvířat zlepšují
  • zdokonalit vzdělávání a školení osob, které se zvířaty operují.

  Postupné zlepšování v průběhu příštích čtyř let

  Strategie také stanoví soubor opatření, která by měla být postupně zaváděna v příštích čtyřech letech.

  Týká se to například posílení současných právních předpisů, které by mělo vyústit v jejich lepší dodržování. Rovněž budou k dispozici kvalitnější informace o přísných normách EU upravujících životní podmínky zvířat.

  Letos se očekává předložení návrhu týkajícího se porážek zvířat a pravidel a pokynů pro přepravu zvířat. Příští rok by měla být přijata opatření vedoucí ke zlepšení životních podmínek prasnic, která budou doplněna pokyny k chovu prasat obecně. Návrh obecného zákona o životních podmínek zvířat by měl být posouzen v roce 2014.

  Udržet si konkurenceschopnost

  Aby mohli evropští zemědělci čelit konkurenci produktů ze zahraničí, bude Unie své hodnoty v oblasti dobrých životních podmínek zvířat prosazovat na světových trzích a usilovat o vytvoření mezinárodních norem.

  Využití výsledků výzkumu v praxi

  Na území Unie bude vytvořena síť referenčních center, která bude přispívat ke zlepšení výzkumu dobrých životních podmínek zvířat a bude jeho výsledky předávat zemědělcům.

  Více informací o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách

  Poslední aktualizace: 26/01/2012  |Začátek stránky