Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Vzestup internetové ekonomiky EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

12/01/2012

 

16 návrhů na zvýšení internetového obchodu by usnadnilo nakupování online v celé EU a přispělo k hospodářskému růstu a vytváření nových pracovních míst.

  Siluety lidí, kteří si vybírají zboží přes internet

  Elektronický obchod s sebou přináší mnoho výhod pro spotřebitele i podniky: nižší ceny, lepší dostupnost zboží, rozvoj inovativních služeb a možnost vytvářet nová pracovní místa.

  V Evropské unii tvoří nákupy online kolem 3 % celkových maloobchodních transakcí. Dalšímu rozvoji internetového obchodování ve všech 27 členských zemí však stále stojí v cestě mnoho překážek.

  Tak například pravidla upravující obchodní transakce online se často nedodržují nebo nejsou zcela jasná, internetové stránky neposkytují spotřebitelům dostatečné informace a i srovnávání cen může být velmi složité.

  Tyto nedostatky mohou spotřebitele od nákupu přes internet odradit, a to i přesto, že by tak mohli ušetřit (v současné době se odhaduje, že se díky elektronickému obchodu ušetří přibližně 11,7 miliard eur ročně). Kdyby byl internetový trh přístupnější a bezpečnější, využívalo by těchto výhod mnohem více lidí.

  Komise proto přichází s návrhem 16 opatření , jimiž se má do roku 2015 objem tržeb z internetového obchodu zdvojnásobit. Toho lze dosáhnout zvýšením ochrany a informovanosti spotřebitelů, jakož i rozšířením nabídky.

  Na základě těchto ustanovení by:

  • se zjednodušil proces nakupování zboží a služeb online (včetně hudebních nahrávek a filmů)
  • se zvýšila efektivita a cenová dostupnost zasílání zboží po Evropě
  • by měli internetoví prodejci povinnost poskytovat o svém zboží a cenách více informací
  • se napomohlo rozvoji služeb vysokorychlostního internetu a zlepšení komunikační infrastruktury, díky čemuž by internetu mohlo využívat více lidí, především na venkově a v odlehlých oblastech
  • by spotřebitelé měli více informací a byli by lépe chráněni před případy zneužití.

  Uvedená opatření by byla výhodná i pro podniky, jelikož by byly motivovány investovat do prodeje zboží a služeb online. Jedním z cílů návrhů je předcházet nelegálnímu stahování obsahu chráněného autorskými právy, jako jsou například hudební nahrávky a filmy, a vytvořit pro obchodování po síti jasný právní rámec.

  Uvedené návrhy doplňují směrnici o elektronickém obchodu , v níž jsou zakotveny základní pravidla pro přeshraniční obchod přes internet.

  Poslední aktualizace: 13/01/2012  |Začátek stránky