Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Dánské předsednictví se intenzívně zabývá budoucností Evropy
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

12/01/2012

 

Dánsko se od 1. ledna 2012 ujímá na šest měsíců předsednictví v Radě EU. Cílem dánských politiků je stmelit a posílit Unii, která v současné době čelí nemalým výzvám.

  logo dánského předsednictví EU 2012

  Dánsko se ujímá předsednictví, které potrvá do června 2012, v nelehké době. Ve spolupráci s ostatními členskými státy a evropskými institucemi chce Evropu vyvést z ekonomické krize a dopomoci ji k opětovnému růstu.

  Čtyři hlavní priority dánské vlády se týkají ekonomiky, růstu, životního prostředí a bezpečnosti.

   

  Odpovědnost

  Dánové budou muset rozpracovat prosincová rozhodnutí Evropské rady týkající se posílení rozpočtové kázně a stabilizace ekonomiky.

  Budou též dohlížet na realizaci opatření zaměřených na správu ekonomických záležitostí a historicky první hodnocení rozpočtu členských států. Na programu bude také urychlení reforem, jejichž cílem je zpřísnění regulace finančního sektoru, jež má zamezit další krizi.

  Zásadního pokroku bude třeba docílit při jednáních o rozpočtu Unie na období 2014–2020, aby mohla být do konce roku 2012 dokončena.

   

  Dynamičnost

  Dalším nelehkým cílem předsednictví je povzbudit růst a vytváření pracovních míst. Důraz bude kladen na jednotný trh, od jehož založení v roce 2012 uplyne 20 let. Je zde třeba provést další reformy, aby z jeho existence mohli občané i podniky plně využít. Dánsko se bude věnovat dvanácti klíčovým opatřením, které stanovila Evropská komise v Aktu o jednotném trhu.

  Hodlá též otevřít evropským podnikům cestu na nová odbytiště, zejména na základě smluv o volném obchodu s Japonskem, Indií, Kanadou a Tuniskem.

   

  Ochrana životního prostředí

  Dánské předsednictví považuje udržitelnost a environmentální aspekty růstu za zásadní prvky svého programu a hodlá pracovat na tom, aby si Evropská unie zachovala v otázkách ochrany životního prostředí, energetiky a boje proti změně klimatu svůj statut globální vedoucí síly.

  Mezi dokumenty, kterým se Dánové chtějí dále věnovat, patří také návrh směrnice o energetické účinnosti, energetický plán do roku 2050 a sedmý akční program pro životní prostředí.

   

  Bezpečnost

  V kontextu nedávných událostí v severní Africe a přílivu imigrantů směrem k hranicím Unie, chce předsednictví zlepšit řízení ochrany vnějších hranic EU. Chce zejména dokončit společný evropský azylový systém a posílit systém volného pohybu osob v schengenském prostoru.

  V oblasti rozšiřování EU chce Dánsko pokročit v probíhajících jednáních s Islandem a Tureckem, začít rozhovory s Černou Horou a dokončit jednání o kandidatuře Srbska.

  Dánské předsednictví v Radě Evropské unie

  Související odkazy

  Poslední aktualizace: 13/01/2012  |Začátek stránky