Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přechod na konkurenceschopnou nízkouhlíkovou energetiku - 19/12/2011
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/01/2012

 

EU plánuje snížit emise o více než 80 %, aniž by došlo k přerušení dodávek energie a omezení konkurenceschopnosti.

  cca 7 větrných mlýnů v krajině

  EU je rozhodnuta do roku 2050 snížit emise skleníkových plynů o 80–95 % pod úroveň roku 1990, a proto se zabývá problémy tzv. dekarbonizace.

  V březnu tohoto roku EU zveřejnila celkový plán přechodu na nízkouhlíkové hospodářství . Tvoří rovněž konkrétní plány pro jednotlivá hospodářská odvětví. Nejnovější plán se týká energetiky do roku 2050 .

  Budoucí stav nabídky a poptávky je obtížné předvídat. Plán proto navrhuje řadu scénářů, které posuzují možné dopady, problémy i příležitosti modernizace energetického systému a které berou v úvahu potenciální změny cen emisí oxidu uhličitého, technologií a sítí.

   

  Možné způsoby dekarbonizace

  Scénáře byly navrženy tak, že se zkombinovaly čtyři hlavní možnosti dekarbonizace – energetická účinnost, obnovitelné zdroje energie, jaderná energie a zachycování a skladování uhlíku. Hlavní závěry:

  • dekarbonizace je možná a v dlouhodobém horizontu může být méně nákladná než stávající politiky
  • bez ohledu na zvolenou skladbu zdrojů energie jsou energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie rozhodující
  • aby se předešlo nákladným změnám infrastruktury v budoucnosti, musí investice do její modernizace začít hned
  • k udržení nízkých nákladů na energii a k zajištění bezpečných dodávek má zásadní význam společný energetický trh, který by měl být dokončen do roku 2014.

  Ve všech scénářích se počítá s tím, že se do boje proti změně klimatu zapojí všechny země. Energetické sítě EU potřebují investice bez ohledu na úsilí o snížení emisí uhlíku. Je totiž potřeba obnovit stárnoucí infrastrukturu, jejíž některé části byly vybudovány před téměř 40 lety.

   

  Investice do budoucnosti

  Ceny elektrické energie budou pravděpodobně do roku 2030 stoupat. Proto je třeba již nyní investovat do „inteligentních“ elektrických rozvodných sítí a zdokonalených technologií, aby se mohla energie efektivněji vyrábět, přenášet i skladovat. Tato opatření by spolu se společným energetickým trhem měla zajistit, že ceny v dlouhodobém horizontu klesnou.

  Náklady budou vyváženy vysokou úrovní udržitelných investic do evropského hospodářství, vytvořením nových pracovních míst a snížením závislosti na dovozu.

   

  Další kroky

   

  Z tohoto plánu budou vycházet jednotlivé návrhy v nadcházejících letech. V příštím roce to budou konkrétně opatření zaměřená na vnitřní trh, energii z obnovitelných zdrojů a jadernou bezpečnost.

  Další informace o strategii EU v oblasti energetiky

   

  Poslední aktualizace: 06/01/2012  |Začátek stránky