Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Za nejčistší vodou do Chorvatska, Řecka, na Kypr či Maltu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

01/08/2012

Skoro ve všech přímořských i vnitrozemských letoviscích v Evropě je voda dostatečně čistá na to, aby se v ní dalo koupat. Její kvalita se oproti loňsku obecně zlepšila.

Výsledky každoroční zprávy o kvalitě vod ke koupání, kterou zpracovává Evropská agentura pro životní prostředí, se opírají o analýzu vzorků odebíraných pravidelně na více než 22 000 místech ke koupání u moře i ve vnitrozemí Evropy.

  Pláž v Řecku

  Nejvyšší hodnocení získalo o 3,5 % více míst než vloni a počet míst označených jako „dostatečně vhodná“ ke koupání se zvýšil o 1 %. Minimální požadavky na kvalitu vody v EU nesplnila pouze necelá 2 % lokalit.

  Informujte se o kvalitě vody předem:

  • Příslušné údaje týkající se kvality vody ke koupání ve vašem regionu naleznete zde (v angličtině).
  • Interaktivní mapu s údaji o kvalitě vody v jednotlivých lokalitách nabízí Evropský systém informací o vodě (WISE).
  • Na internetových stránkách Eye on Earth  navíc můžete informovat ostatní, jak kvalitní je voda v místě, kam se chodíte koupat.
  • Kvalita vody ke koupání je vyznačena pomocí symbolů.

  Analýza vody v roce 2011

  Při pravidelném testování kvality vody na evropských plážích a koupalištích u jezer, řek a rybníků se hodnotí výskyt škodlivých znečišťujících látek a bakterií (např. E. coli), které mohou poukazovat na znečištění odpadní vodou či výkaly hospodářských zvířat.

  I když celkově splnilo minimální požadavky EU na kvalitu méně lokalit než v roce 2010, několik zemí se mohlo pochlubit mimořádně dobrými výsledky.

  Kdo byl nejlepší?

  Nejlépe si v roce 2011 vedl Kypr, Chorvatsko, Malta a Řecko, u nichž získalo nejvyšší hodnocení více než 90 % lokalit. Zbylá místa ke koupání v těchto zemích navíc splňovala stanovené minimální požadavky.

  Nejhorší výsledky mělo Nizozemsko, Bulharsko, Lotyšsko, Lucembursko a Belgie, kde minimálních požadavků na kvalitu vody ke koupání dosahovalo poměrně málo lokalit.

  V České republice standardům EU vyhovovalo v roce 2011 celkem 86,9 % lokalit. Situace se tak oproti předešlému roku zlepšila o 0,3 %.

  Od roku 1990 celková kvalita vod ke koupání v Unii stabilním tempem roste. Zpočátku nesplňovalo minimální požadavky 9,2 % pobřežních lokalit, v roce 2011 to už bylo pouhých 1,5 %. U vnitrozemských míst ke koupání klesl od roku 1990 podíl nevhodných lokalit ke koupání z hodnoty 11,9 % na 2,4 % v roce 2011.

   

  Další informace:

  Zpráva o kvalitě evropských vod ke koupání (2011) (v angličtině)

  Internetové stránky Evropské agentury pro životní prostředí o vodách ke koupání

  Internetové stránky Evropské komise o vodách ke koupání

  Cestujeme po Evropě 2012–13

  Poslední aktualizace: 09/08/2012  |Začátek stránky