Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Havlovi vzdávají hold představitelé EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/12/2011

Prohlášení předsedy Evropské rady, Hermana Van Rompuye:

http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/latest-press-releases/newsroomrelated?bid=76&grp=20292&lang=en&id=182

Jerzy Buzek, předseda Evropského  parlamentu:

http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/press-release/pr-2011/pr-2011-December/pr-2011-Dec-6.html

Vyjádření José Manuela Barrosa, předsedy Evropské komise: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/925

Catherine Ashton, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku:  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/127036.pdf

 

    Václav Havel
    Poslední aktualizace: 03/01/2012  |Začátek stránky