Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Výběrové řízení: Výzva k podávání nabídek týkající se otevřeného řízení na pořádání kulturních, informačních a zábavních akcí v ČR
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/12/2011

Zastoupení Evropské komise v ČR vyhlašuje výběrové řízení týkající se "otevřeného řízení na pořádání kulturních, informačních a zábavních akcí v České republice".

V případě, že máte zájem se řízení zúčastnit, zašlete nám prosím svou nabídku dle zadání ve specifikacích poštou nebo kurýrní službou nejpozději do 31. ledna 2012, přičemž rozhoduje datum odeslání zásilky, datum poštovního razítka nebo datum potvrzení o převzetí zásilky od kurýrní služby.

Další možností je osobní podání na Zastoupení Evropské komise (Jungmannova 24, 110 00 Praha 1), nejpozději dne 31. ledna 2012.

  Vlajka EU

  Bližší informace / Further information:

  Podrobnosti k otevřenému zadávacímu řízení PO/2011-25/PRA jsou uvedeny ve zde přiloženém dokumentu Specifikace. / Please find more details about Open Calls for Tenders PO/2011-25/PRA in enclosed document " Tender Specifications".

  Otázky a odpovědi:

  Dotazy a Odpovědi k otevřenému zadávacímu řízení PO/2011-25/PRA msw8 - 118 KB [118 KB]

  Dokumenty výzvy / Documents:

   

  Výzva pdf - 468 KB [468 KB]  / Invitation to tender pdf - 459 KB [459 KB]

  Příloha č. I: Zadávací podmínky msw8 - 195 KB [195 KB]  / Anex I: Tender Specifications msw8 - 176 KB [176 KB]

  Příloha č. II: Čestné prohlášení msw8 - 47 KB [47 KB]  / Anex II: Declaration of Honour msw8 - 45 KB [45 KB]

  Příloha č. III: Referenční tabulky pro kritéria výběru msw8 - 90 KB [90 KB]  / Anex III: Selection criteria table msw8 - 83 KB [83 KB]

  Příloha č. IV: Finanční nabídka excel8book - 110 KB [110 KB]  / Anex IV: Financial offer excel8book - 93 KB [93 KB]

  Příloha č. V: Návrh rámcové smlouvy msw8 - 339 KB [339 KB]  / Anex V: Framework contract msw8 - 314 KB [314 KB]

  Příloha č. VI: Tabulky týkající se finanční způsobilosti excel8book - 98 KB [98 KB]  / Anex VI: Financial viability excel8book - 50 KB [50 KB]

  Příloha č. VII: Případová studie msw8 - 27 KB [27 KB]  / Anex VII: Case study msw8 - 25 KB [25 KB]

  Poslední aktualizace: 15/03/2012  |Začátek stránky