Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Seznamte se s úspěšnými projekty transevropské dopravní sítě
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

02/12/2011

 

Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť zahájila kampaň „10 out of TEN“ (10 z TEN) s cílem představit úspěšné projekty TEN-T. Kampaň upozorňuje na projekty spolufinancované programem EU TEN-T, které přinesly přidanou hodnotu na regionální, národní i evropské úrovni.

  čtyř-proudová dálnice s auty

  Ve zvláštní publikaci se můžete seznámit s deseti příklady úspěšně realizovaných projektů TEN-T. Naleznete je také na stránce http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_implementation_successes/.  Pomocí interaktivní mapy si zde přečtete podrobné informace k jednotlivým projektům.

  Projekty “10 out of TEN” se týkají různých zemí a dokládají široký zeměpisný význam programu:

  •  Lepší správa dánského a švédského vzdušného prostoru (Dánsko, Švédsko)
  •  Bezpečnější a rychlejší cestování po polské dálnic A1 (Polsko)
  •  Snazší plánování cest pro uživatele polských dálnic (Polsko)
  •  Rychlejší cestování po železnici ve španělském Baskicku (Španělsko)
  •  Větší bezpečnost a efektivnost na železnicích na základě ERMTS (Belgie, Francie, Německo, Nizozemsko)
  •  Rychlejší cestování vlakem na východě Francie (Francie)
  •  Bezpečnější a splavnější vlámské vnitrozemské vodní cesty (Belgie)
  •  Větší bezpečnost a lepší plavba po evropských vnitrozemských vodních cestách (Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Francie, Maďarsko, Nizozemsko, Rumunsko, Slovensko)
  •  Větší přístupnost a efektivita v přístavu Norrköping (Švédsko)
  •  Bezpečnější a rychlejší cestování a rychlejší reakce na mimořádné události na britské dálnici A14 (Velká Británie)

   

  Projekty TEN-T v ČR: http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/czech_republic.htm

  Poslední aktualizace: 08/12/2011  |Začátek stránky