Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Horizont 2020: Investice ve výši 80 miliard EUR pro výzkum a inovace.
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

01/12/2011

  

 

Evropská komise včera představila program HORIZON 2020, nový rámec pro financování evropského výzkumu, vývoje a inovací v období let 2014–2020.

  vědec dívající se do mikroskopu

  HORIZON 2020 je klíčový nástroj pro financování Unie inovací, jedné ze stěžejních iniciativ programu Evropa 2020. Jedná se o integrovaný systém, který bude zahrnovat všechny současné evropské nástroje financování vědy a výzkumu – Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace a Evropský technický a inovační Institut (EIT). Jejich sjednocením do rámce HORIZON 2020 vznikne jediný flexibilní a jednoduchý program, který umožní financování celého inovačního řetězce od základního výzkumu po tržní využití v souladu s obsahem klíčové iniciativy Unie inovací.

  Předkládaný návrh programu HORIZON 2020 zahrnuje výstupy z veřejné konzultace, která probíhala v prvním pololetí roku 2011. Více informací o této konzultaci, do které se zapojilo 1300 výzkumných ústavů, firem a jednotlivců, je k dispozici na adrese http://bit.ly/oUToNv

  Program HORIZON 2020 dnes v Praze představil pan Roman Arjona z Generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace. Ondřej Daniel z Národního informačního centra pro evropský výzkum při Technologickém centru Akademie věd ČR představil možnosti podpory výzkumu v regionech.

   

  Výstupy z tiskové konference  dne 01/12/2011:

  Prezentace:  Horizon 2020 ppt8 - 820 KB [820 KB]

  Prezentace:  Regionální dimenze 7. RP pro Regiony  pdf - 365 KB [365 KB]

   

  Odkazy:

  Horizont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home

  Tisková zpráva ze dne 30/11

  Podrobnější informace viz MEMO/11/848

  Program pro konkurenceschopnost podniků a malé a střední podniky: IP/11/1476 a

  MEMO/11/852

  Evropský inovační a technologický institut (EIT): IP/11/1479 a MEMO/11/851

  Unie inovací: http://ec.europa.eu/innovation-union

  Evropa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm

  Digitální agenda:

  http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

  Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace:

  http://ec.europa.eu/cip/index_cs.htm

  Internetové stránky EIT: http://eit.europa.eu

   

   

  Poslední aktualizace: 07/12/2011  |Začátek stránky