Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zacíleno na hospodářský růst
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/11/2011

 

Balíček hospodářských a rozpočtových doporučení stanovuje priority pro rok 2012 a obsahuje nová opatření k posílení správy finančních záležitostí eurozóny a její stability.

 

  puzzle s vlajkou EU

  Vlády musí dát do pořádku veřejné finance a provést strukturální reformy na podporu hospodářského růstu a tvorby pracovních míst, uvádí Komise ve své analýze růstu pro rok 2012 .

  Analýza zahájila druhý „evropský semestr“, což je každoroční šestiměsíční cyklus, během kterého mohou vlády při formulování svých rozpočtových a hospodářských politik využívat zkušeností ostatních států EU.

  Vyzývá vlády, aby se zaměřily na pět priorit a na související opatření. Sem patří:

  • provádění rozpočtových politik podporujících hospodářský růst – přizpůsobit veřejné investice a daně potřebám jednotlivých zemí
  • obnovení úvěrových činností na úroveň před krizí – usnadnit přístup bankám k prostředkům, malým a středním podnikům k financování a vytvořit nový evropský režim pro rizikový kapitál
  • podpora růstu a konkurenceschopnosti – zaměřit se na digitální ekonomiku, společný trh pro služby a na vnější obchod, urychlit přijímání souvisejících návrhů EU
  • řešení nezaměstnanosti a sociálních dopadů krize – podporovat zakládání firem a samostatné podnikání, zlepšit systémy sociálního zabezpečení, aby mohly lépe pečovat o ty nejzranitelnější
  • modernizace veřejné správy – omezit byrokracii, prosazovat elektronickou veřejnou správu (e-government) a zkrátit dobu pro zahájení podnikání na 3 dny.

  Lepší správa ekonomických záležitostí

  Letošní balíček zahrnuje dva nové návrhy, které vycházejí z opatření přijatých v důsledku finanční krize, jež mají zlepšit správu ekonomických záležitostí a pomoci při řízení veřejného dluhu.

  Podle prvního návrhu budou muset země eurozóny předkládat každý rok ve stejnou dobu své návrhy rozpočtu. Komise pak k nim v případě potřeby bude moci vydat stanovisko a vyzvat vlády, aby je přepracovaly v souladu se svými závazky v rámci eurozóny.

  Druhý návrh předpokládá zlepšení dohledu v těch zemích eurozóny, kterým je poskytována finanční pomoc nebo které jsou ohroženy vážnou finanční nestabilitou.

  Posílení finanční podpory

  Komise rovněž zahájila veřejnou konzultaci (uzávěrka je 8. ledna 2012) o tom, zda by eurozóna měla společně vydávat dluhopisy k získání peněz pro zadlužené země. Tyto příjmy by posílily záchranný fond eurozóny.

  V související zelené knize jsou představeny možnosti, jak takové „dluhopisy stability“ začít vydávat. Jakýkoli posun směrem ke společným dluhopisům by byl možný pouze tehdy, pokud by eurozóna zároveň přijala opatření k posílení rozpočtové disciplíny, dodává Komise.

  Více o analýze růstu pro rok 2012 a o souvisejících návrzích zde.

  Poslední aktualizace: 02/12/2011  |Začátek stránky