Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská kampaň za bezpečnost hraček
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/11/2011

 

Evropská komise zahajuje kampaň za bezpečnost hraček, která poradí, jak nakoupit ty nejbezpečnější hračky a jak tyto hračky bezpečně používat. Iniciativa je zahajována o Vánocích, neboť právě v tomto čase se kupuje nejvíce hraček. Do kampaně se zapojí stovky prodejen v celé EU.

  dřevěná hračka - barevný vláček

  Bezpečnost hračky závisí nejen na hračce samotné, ale také na tom, jak se používá, a na věku dítěte. Co by vám jako rodičům nemělo uniknout, chcete-li se ujistit, že je hračka pro vaše dítě opravdu bezpečná? 

   

  Nekupujte hračky, které nemají označení CE

  Označení CE je zárukou výrobce hraček, že hračka splňuje všechny platné bezpečnostní předpisy EU, které patří k těm nejpřísnějším na světě. Dětem mladším tří let nekupujte hračky, které obsahují malé oddělitelné části

  U dětí do tří let existuje riziko udušení, neboť mají sklon vše strkat do úst! Hračky opatřené tímto symbolem nejsou vhodné pro děti mladší tří let.

   

  Přečtěte si všechna upozornění a návod k použití

  Dbejte na doporučení týkající se věku a bezpečnosti a berte je vážně! Dbejte na to, aby hračka odpovídala věku dítěte a také berte při nákupu každé nové hračky v potaz jeho temperament a chování.

   

  Nenechávejte děti s hračkou o samotě

  Dbejte na to, aby Vaše dítě hračku používalo k účelu, ke kterému je určena, a aby hračka byla vhodná pro jeho věkovou kategorii a schopnosti. Dohled nad hrajícími si dětmi je zárukou bezpečnosti i zábavy.

   

  Hračky kupujte jen v důvěryhodných obchodech a u ověřených internetových prodejců

  Dbají totiž na kvalitu prodávaných hraček a zpravidla přijímají reklamace. Pečlivě zkontrolujte zakoupené použité hračky a hračky získané od přátel. Je možné, že hračky, které jsou starší, nesplňují současné bezpečnostní normy. 

   

  Bezpečnostní problém s hračkou vždy oznamte jejímu výrobci nebo prodejci

  Více informací:  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/index_cs.htm
  Poslední aktualizace: 02/12/2011  |Začátek stránky