Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

EU hledá překladatele, kteří by pro ni pracovali jako smluvní zaměstnanci
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/11/2011

 

Evropská unie hledá překladatele, kteří mají zájem pracovat jako smluvní zaměstnanci v překladatelských odborech institucí EU. Úspěšní uchazeči budou zaměstnáni na omezenou dobu, maximálně na tři roky, přičemž počáteční smlouva bude v závislosti na druhu práce často na jeden rok. Pracoviště je v Lucemburku nebo v Bruselu.

  mini vlajky všech států EU na hromádce

  Noví zaměstnanci budou překládat politické, právní, ekonomické, finanční, vědecké a technické texty související se všemi oblastmi, jimiž se EU zabývá a jež sahají od zemědělství a vnitřního trhu po energetiku a zaměstnanost. Práce zahrnuje překládání do hlavního jazyka překladatele, jímž musí být jeden z 23 úředních jazyků EU, a to alespoň ze dvou dalších úředních jazyků, z nichž přinejmenším jeden musí být angličtina nebo francouzština nebo němčina. K práci patří i revize překladů a terminologické rešerše. Tyto úkoly vyžadují rozsáhlé využívání počítačových nástrojů.

   

  Uchazeči musí:

  •         mít ukončené alespoň tříleté vysokoškolské vzdělání a doložit je diplomem,
  •         bezvadně ovládat jeden z úředních jazyků Evropské unie (k nim patří i čeština),
  •         mít výbornou znalost angličtiny nebo francouzštiny nebo němčiny (kromě výše uvedeného jazyka),
  •         mít výbornou znalost dalšího úředního jazyka Evropské unie.
  •         být občanem členského státu EU.

   

  Jak se lze o práci ucházet?

   

  Přihlášky se podávají online. Řiďte se pokyny, které najdete na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) a v návodu pro zápis .

   

  Lhůta pro podávání přihlášek končí 29. listopadu 2011 ve 12:00 (v poledne) bruselského času.

   

  Podrobné informace o výběrovém řízení a jeho podmínkách najdete ve výzvě k vyjádření zájmu.

  Máte-li zájem o další informace o Generálním ředitelství Evropské komise pro překlady (DGT), navštivte jeho internetové stránky.

  Poslední aktualizace: 24/11/2011  |Začátek stránky