Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

EU bojuje proti zneužívání velkoobchodních trhů s energiemi
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/11/2011

 

Podniky, které těží plyn a vyrábějí elektřinu a obchodují s nimi, dodávají plyn a elektřinu maloobchodníkům (tzn. společnostem, které je prodávají spotřebitelům).

Konkurence mezi dodavateli na těchto trzích má zásadní význam pro to, jakou cenu zaplatí za energie zákazníci.

V současnosti se na významné segmenty velkoobchodních energetických trhů nevztahují žádná jasná pravidla, která by vylučovala zneužití těchto trhů.

  stožár elektrického vedení

  EU navrhuje zavést pravidla, která účinně zakážou nežádoucí postupy na velkoobchodních energetických trzích v EU. Návrh se zaměřuje na dva způsoby, jak se trhy zneužívají, a to konkrétně na obchodování zasvěcených osob (obdoba zneužití informací v obchodním styku) a na manipulaci s trhem. Obě praktiky uměle zvyšují ceny, které pak neodpovídají dostupnosti energií a nákladům na jejich výrobu, skladování a přepravu.

  V zájmu efektivnějšího odhalování komplikovaných přeshraničních a mezikomoditních protiprávních postupů by měla Evropská agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) získat reálnou monitorovací pravomoc. Dále by měl být zaveden systém spolupráce mezi příslušnými orgány jednotlivých států, aby bylo možné pravidla fungování trhu efektivně prosazovat.

  Tato opatření by doplnila související legislativu EU v oblasti finančních trhů, čímž by se zajistilo, že se na všechny segmenty evropských energetických trhů vztahuje přísný režim dohledu.

  Monitorování na úrovni EU by vnitrostátním orgánům pomohlo lépe porozumět složitým případům protiprávního jednání a efektivněji proti nim zasahovat. Na základě pravidel platných v celé EU by bylo možné vypracovat normy, závazné pro společnosti obchodující s energiemi v celé Evropě.

  Tato opatření prospějí výrobcům energií, velkoobchodníkům i maloobchodníkům, protože by měli k dispozici jasná tržní pravidla a jednotné normy. Regulační orgány by snáze získávaly důležité údaje o všech významných velkoobchodních transakcích a pro všechny občany a podniky pak budou přínosem spolehlivější a levnější dodávky energií.

  Návrh má vstoupit v platnost na konci roku 2011.

  Více informací:

  Evropská komise: Energetika

  Poslední aktualizace: 15/11/2011  |Začátek stránky