Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Vědecká konference: "Teorie a praxe sociálního státu v Evropě ve 20. století. Cesty k sociálnímu státu"
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/11/2011

 

Rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní vědeckou konferenci: "Teorie a praxe sociálního státu v Evropě ve 20. století. Cesty k sociálnímu státu", která se uskuteční v Praze 14. - 16. listopadu 2011. 

Cílem konference je zhodnotit kořeny, cesty vývoje vedoucí ke koncepci sociálního státu, jeho realizaci v rámci souvislostí celkového dynamického a rozporuplného politického vývoje světa ve 20. století.

  Konference je pořádána Historickým ústavem AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s řadou akademických ústavů.

  Konferenci významně podporují Zastoupení Evropské komise v Praze, dále Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze a další instituce. Probíhá pod záštitou evropského komisaře László Andora a předsedy Senátu parlamentu České republiky Milana Štěcha.

  Program jednání je rozdělen na čtyři po sobě následující bloky.

  V prvním bloku bude pozornost zaměřena na vznik a genezi pojmu, charakteristiku, vývoj diskuse až po současné názory na sociální stát, jakož i na vztah sociálního státu a demokracie.

  Blok druhý bude pojednávat úsilí o realizaci sociálního státu v meziválečné Evropě a kritickou sociálně politickou diskursivní analýzu, reflexi sociálního myšlení v evropských autoritativních režimech a diktaturách (nacistický německý stát, fašistický italský stát, sovětský socialismus).

  Blok třetí se soustředí na problematiku sociálního státu a cesta k jeho realizaci v poválečné Evropě, jakož i kontinuitu a diskontinuitu diskuse tohoto tématu.

  Závěrečný blok se zaměří na otázku systémové krize a těžkosti sociálního státu od 90. let minulého století, jakož i otázky navozené transformacemi v zemích bývalého sovětského bloku. V závěrečné panelové diskusi se pozornost zaměří na otázku minulosti a budoucnosti sociálního státu.

  Konference je pojata mezioborově, zúčastní se jí vědci z oboru historie, sociologie, politologie a ekonomie z řady evropských zemí. Vzhledem tomu, že se jedná o jednu z prvních mezinárodních konferencí s tímto záběrem v České republice připravují organizátoři vydání publikace s materiály konference.

   

  Datum: 14. - 16. listopadu 2011

  Místo: kongresový sál hotelu DUO ( Praha 9, stanice metro Střížkov)

   

  Oficiální pozvánku pdf - 3 MB [3 MB] , program pdf - 172 KB [172 KB] a organizační pokyny pdf - 4 MB [4 MB] naleznete zde  :

   

  Poslední aktualizace: 09/11/2011  |Začátek stránky