Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Společná právní úprava prodeje v Evropské unii: „Tento produkt JE k dispozici i v České republice!“
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

26/10/2011

 

V době, kdy Evropa čelí vážným hospodářským turbulencím, je Evropská unie odhodlána pomoci spotřebitelům a podnikatelům vytěžit maximum z trhu, který se rozprostírá tři tisíce kilometrů od Lisabonu až po Helsinki.

To je důvodem, proč Evropská komise pro Evropskou unii nově navrhla fakultativní společnou právní úpravu prodeje zboží.

  Viviane Reding, evropská komisařka pro spravedlnost a Zuzana Roithová, poslankyně Evropského parlamentu

  V uplynulých 20ti letech evropský jednotný trh přinesl obrovské výhody – nižší ceny letenek, snížení cen za roaming o 70% a velký nárůst přeshraničního obchodu – avšak spotřebitelé a podnikatelé stále ne zcela využívají trhu čítajícího na 500 miliónů osob. Pouze 7 % spotřebitelů v EU (4 % českých spotřebitelů) nakupuje přes internet v jiném členském státě a pouze 9,3 % podnikatelů prodává přes hranice v rámci EU.

  To se liší od údajů na vnitřním trhu Spojených států, kde obchodník v Marylandu může snadno prodávat své produkty třeba i spotřebiteli na Aljašce. Pokud jde o smluvní právo, představují pro americké obchodníky Spojené státy mnohem více vnitřní trh, než představuje EU pro evropské obchodníky. Podnikatelé v EU, kteří mají zájem provádět přeshraniční obchody, se musí adaptovat až na 26 různých vnitrostátních úprav smluvního práva, překládat je, využívat právních služeb, což v průměru vyjde na 10 000 euro u každého dalšího exportního trhu. V praxi si to mohou dovolit pouze velké nadnárodní společnosti s početným právním oddělením.

  Musíme pokračovat s odstraňováním překážek a maximalizovat možnosti volby pro spotřebitele. Tato otázka je dnes, kdy čelíme výzvám k vytváření prosperity a pracovních míst, ještě palčivější. Obchodníci přicházejí každým rokem o 26 miliard euro z přeshraničních obchodů, protože jsou odrazováni překážkami v úpravách smluvního práva.

  Aby se podnikatelům napomohlo co nejvíce využívat výhod vnitřního trhu, společná právní úprava prodeje EU zavede dobrovolný společný režim smluvního práva pro všechny členské státy – totožný ve všech 27 členských státech EU. Úprava poskytne stejnou míru ochrany spotřebitele v rámci celé EU, zaměří se na skutečně potřebné oblasti, konkrétně přeshraniční smlouvy a smlouvu o koupi zboží – rozhodující typ smlouvy pro obchod uvnitř EU – a také na digitální obsah, jako je hudba, filmy, software nebo aplikace pro chytré telefony. Podnikům a spotřebitelům úprava nabídne možnost volby, zda ji chtějí použít, nebo i nadále používat vnitrostátní úpravu smluvního práva.

  Tento dobrovolný fakultativní přístup zahrnující přeshraniční dimenzi tudíž nepovede k nahrazení vnitrostátní právní úpravy smluvního práva úpravou jinou. Společná právní úprava prodeje EU je spíše novým způsobem řešení problémů vnitřního trhu. Sníží náklady vznikající podnikatelům, kteří mají zájem obchodovat přes hranice svých států, a tudíž zvýší nabídku zboží a služeb. Díky hospodářské soutěži na širším trhu budou mít spotřebitelé větší možnosti výběru za nižší ceny. Nyní se mohou lidé nakupující online z jiného členského státu setkat s odmítnutím prodeje nebo dodávky do své země: toto zažívá na 3 miliony spotřebitelů v Evropě a 23 000 v České republice každým rokem. Nakupující přes internet by neměli dostávat odpovědi typu: „Tento produkt není ve vaší zemi k dispozici.“ Společná právní úprava prodeje EU by tomu měla zamezit.

  Současně se spotřebitelé budou moci spolehnout na společnou právní úpravu prodeje EU jako na značku kvality. Tato úprava spotřebitelům nabízí například volnou volbu prostředků nápravy v případě koupě vadného produktu – dokonce i několik měsíců po koupi. To znamená, že spotřebitelé budou moci ukončit smlouvu, požádat o výměnu zboží či jeho opravu nebo o snížení ceny. V současnosti 44 % Evropanů prohlašuje, že nenakupuje přes hranice, protože si nejsou jisti svými právy. Společná právní úprava prodeje stanoví standardy pro jasné informace: spotřebitelé budou muset výslovně souhlasit s uzavřením smlouvy na daném základě a obdrží jednoznačné vysvětlení svých hlavních práv v mateřském jazyce.

  Společná právní úprava prodeje EU bude ve srovnání se současnou situací, kdy existují roztříštěné úpravy pro přeshraniční obchod na jednotném trhu, řešením, které je výhodné pro všechny. Umožní podnikům expandovat na nové trhy v Evropě a spotřebitelům přinese výhodnější nabídky. Jde o skvělou zprávu pro ekonomiku, která přichází v nejpříhodnější dobu.

   

  Společný článek Viviane Reding, evropské komisařky pro spravedlnost a Zuzany Roithové, poslankyně Evropského parlamentu

  Poslední aktualizace: 18/11/2011  |Začátek stránky