Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Dny otevřených dveří 2011– Místní orgány představují svá řešení jak povzbudit růst
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/10/2011

 

Zástupci místních a regionálních orgánů z EU se 10.–13. října sejdou v Bruselu, aby si vyměnili nápady, jak zvýšit konkurenceschopnost, růst a vytvářet pracovní místa.

  Dny otevřených dveří 2011– Místní orgány představují svá řešení jak povzbudit růst

  Na výroční akci zaměřené na regionální rozvoj se sejde kolem 6 000 volených zástupců z více než 200 evropských měst a regionů.

  Letos budou účastníci jednat o budoucnosti regionální politiky Unie a o návrzích Evropské komise na zvýšení efektivity vynakládání prostředků z rozpočtu 2014–2020.

  Zaměří se na to, jakým způsobem mohou regiony přispět k plnění cílů strategie EU pro růst a zaměstnanost, která má zásadní význam při řešení hospodářské krize.

  Na pořadu dne budou tato témata:

  • inteligentní, udržitelný růst podporující začlenění – jehož se má dosáhnout zapojením výzkumu a inovací, digitálních technologií, nízkouhlíkových strategií pro regiony a města, zvýšením energetické účinnosti, opatřeními v oblasti změny klimatu, tvorbou pracovních míst, řešením chudoby a sociálního vyloučení
  • zvýšení efektivity projektů financovaných Unií – výměnou osvědčených metod a společných rozvojových strategií
  • posílení spolupráce mezi sousedícími regiony – identifikací potřeb a postupů při řešení společných problémů

  Současně bude ve městech a regionech probíhat do konce listopadu dalších 250 akcí připomínajících přínos regionů při posilování evropské ekonomiky. Půjde o konference, kulturní akce, festivaly, výstavy a podobně.

  V Praze například proběhne 29. listopadu workshop zabývající se specifickou situací přechodových regionů v EU.

  V Českých Budějovicích se pak 30. září uskuteční informační veletrh. Zde se budete moci dozvědět více o možnostech zaměstnání v zemích EU, o studijních příležitostech a evropských vzdělávacích programech, podmínkách podnikání v evropských zemích, bezplatných konzultačních službách v oblasti evropského vnitřního trhu, o právech spotřebitelů a cestujících v EU a můžete zde vyhrát i letenku do Bruselu.

  Dny otevřených dveří 2011 organizuje Evropská komise spolu s Výborem regionů, který jako jedna z evropských institucí umožňuje regionům a místím orgánům státní správy vyjadřovat se k politikám Unie.

  Týden regionů a měst živě

  Další informace o regionální politice

  Programy financované Evropskou unií ve vašem regionu

  Poslední aktualizace: 14/10/2011  |Začátek stránky