Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Projev předsedy José Manuela Barrosa o stavu Unie
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/09/2011

 

Předseda Komise José Manuel Barroso přednesl před Evropským parlamentem výroční projev o stavu Unie, ve kterém nastínil strategii udržitelného růstu a zaměstnanosti.

  Předseda Evropské komise José Manuel Barroso

  „Unie se v současnosti nachází v doposud nejobtížnější situaci ve své historii,“ uvedl v souvislosti s pokračující hospodářskou krizí. Je nutné provést takové změny, aby se EU stala konkurenceschopnější, vystačila s prostředky, které má k dispozici, usměrnila „nezodpovědné“ finanční trhy, vyřešila ekonomickou rozkolísanost a dokázala čelit tlaku globalizace.

  Dále je nutné projevit více politické vůle a nastolit silnější politické vedení, aby byla obnovena důvěra občanů a jistota na finančních trzích. Chce-li Evropa dosáhnout udržitelného růstu a zaměstnanosti, musí být beze zbytku realizován reformní program Komise.

  Program obsahuje:

  • Další pomoc Řecku – státy eurozóny přislíbily svou podporu pod podmínkou, že Řecko úspěšně provede plán reforem.
  • Nový systém regulace finančního sektoru – některé z návrhů již byly přijaty, jiné čekají na schválení, například nová pravidla týkající se derivátů, krátkých prodejů, swapů úvěrového selhání a přiměřených odměn pro bankéře.
  • Daň z finančních transakcí – příspěvek, jehož prostřednictvím by finanční instituce vracely určitou část společnosti. Část daně by mohla být zdrojem financování pro navrhovaný rozpočet EU v období 2014–2020 English, který je orientován na investice do růstu a zaměstnanosti.
  • Zamezení daňových úniků – prostřednictvím zdanění příjmů z úspor a poskytnutím mandátu Komisi, na jehož základě by mohla za EU vyjednávat daňové dohody s dalšími zeměmi.
  • Posílení hospodářské unie – odstranění právních a administrativních překážek, které brání obchodu se službami v EU (navrhovaná směrnice o službách English).
  • Investice do výzkumu, inovací, energetické účinnosti a vzdělání – je nutné přijmout podrobný návrh.
  • Propojení energetických, dopravních a digitálních sítí v Evropě
  • Řešení problému nezaměstnanosti mladé generace – více podporovat stáže a učební obory a urychlit další programy EU.

  Komise rovněž předloží návrh týkající se projektových dluhopisů EU, díky němuž by mohlo být investováno více peněz do infrastrukturních projektů v Evropě. Obnova Evropské unie je v našich rukou, uzavřel předseda Komise.

  Projev o stavu Unie ze dne 28. září 2011:

  Projev předsedy José Manuela Barrosa – Stav Unie 2011Dopis předsedy Barrosa  předsedovi Evropského parlamentu Jerzymu Buzkovi

   

   

  Živý rozhovor s předsedou Evropské komise: 6. října 2011

  Občané mohou do 5. října posílat své dotazy předsedovi Evropské komise. Odpoví na ně v živém rozhovoru, který bude vysílán na World View  a Euronews TV.

   

  Poslední aktualizace: 03/10/2011  |Začátek stránky