Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Vítězky celorepublikové soutěže Dobrovolníci mění svět odpovídají:
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/09/2011

 

V rámci Evropského roku dobrovolnictví byla vyhlášena kreativní soutěž „Dobrovolníci mění svět“ o letecký zájezd do Bruselu a evropských institucí.

Soutěž organizovaná Zastoupením Evropské komise v ČR, ve spolupráci s Evropským parlamentem a Informačním centrem OSN v Praze probíhala na jaře tohoto roku a slavnostní vyhlášení a předání výher proběhlo v sobotu 9. května 2011 v Praze při příležitosti oslav Dne Evropy.

Do soutěže byli zapojeni mladí lidé ve věku 14 – 19 let z celé České republiky. Mezi mnohými, kteří se do soutěže zapojili, získaly krásné první místo studentky 4. ročníku gymnázia v Karviné, jako druhé se umístily studentky 2. ročníku střední školy z Havířova – Prostřední Suché.

  Účastníci soutěže před Atomiem v Bruselu

  Velká gratulace patří nejen studentkám ale i jejich vedoucím – paní Mgr. Miloslavě Řehůřkové z gymnázia v Karviné a akademickému sochaři Vítu Přečkovi ze SŠ Havířov-Horní Suchá. 

  Odkud jste se o soutěži dozvěděly?

   Studentky gymnázia Karviná: Poštou přišel do školy plakát a podmínky soutěže. Zaujalo nás téma a samozřejmě cena pro vítěze-letecký zájezd do Bruselu. S paní profesorkou Miloslavou Řehůřkovou, která nás 4.rok učí výtvarnou výchovu a navštěvujeme i její výtvarný kroužek, jsme se rozhodly zabojovat a povedlo se. Nechceme se chlubit, ale podívejte se na naše webové stránky www.gym-karvina.cz do katedry Vv, kolika celostátních i mezinárodních úspěchů jsme již dosáhli.

  Studentky SŠ Havířov-Horní Suchá: O soutěži nám řekla paní učitelka výtvarné výchovy.

  Je téma dobrovolnictví pro vás nové nebo se již sami aktivně zapojujete a snažíte se v nejrůznějších oblastech pomáhat?

  Studentky gymnázia Karviná: Z médií o dobrovolnících víme už dávno a vážíme si jejich práce. My jsme se zapojily do úklidu okolí, přispíváme na dobročinné akce, spolupracujeme s hnutím Na vlastních nohou a zrovna na konci školního roku jsme poslaly školní potřeby tibetským dětem do Mulbekhu, kde již několik roků pracuje česká dobrovolnická organizace.

  Studentky SŠ Havířov-Horní Suchá: Pravidelně docházíme dobrovolně pomáhat lidem na invalidním vozíku.

   Co vás inspirovalo při přípravě a následné realizaci vašeho díla? Na co především jste chtěly ve své práci poukázat?

  Studentky gymnázia Karviná: Velmi nás ovlivnilo ničivé zemětřesení v Japonsku, chtěly jsme ukázat, že dobrovolník se svým cvičeným psem je kolikrát poslední nadějí pro ty, kteří pod sutinami čekají na pomoc.

  Studentky SŠ Havířov-Horní Suchá: Inspirovala nás touha sjednotit v něčem náš kolektiv a také poukázat na to, co si o dobrovolnictví myslíme. Myslíme si, že inspirace je všude okolo nás – stačí jen mít oči otevřené. Chtěly jsme poukázat na negativní zásah člověka do přírody a na to, že se vše nakonec obrátí proti člověku samotnému. Hlavní myšlenkou našeho díla bylo zobrazení vnitřní nečistoty lidí, která se odráží na našem vztahu k přírodě a životnímu prostředí jako takovému. 

  Proč jste se rozhodly zvolit právě danou techniku zpracování?

  Studentky gymnázia Karviná: Zvolily jsme alobalový reliéf, vynikla na něm struktura zničeného zdiva, střepů a doufaly jsme, že tato neobvyklá výtvarná technika porotu zaujme.

  Studentky SŠ Havířov-Horní Suchá: Přišlo nám celkem vhod udělat při této tvorbě i dobrý skutek (úklid okolo naší školy). Tuto techniku jsme použily hlavně proto, že byla užitečná a nejlépe dokázala vystihnout podstatu daného téma. 

  Která z vybraných a oceněných děl (kromě vašeho samotného), jež budou zároveň součástí putovní výstavy, se vám nejvíce líbí a proč? Koho byste ocenily vy?

  Studentky gymnázia Karviná: Každá práce vybraná na putovní výstavu je něčím zajímavá, ale opravdu upřímně,nám se líbila již od počátku vosková batika druhého týmu z naší školy, který věnoval svou práci konkrétní dobrovolnici ze Štramberku.

  Studentky SŠ Havířov-Horní Suchá: Bohužel, neměly jsme tu čest vidět ostatní díla. 

  Odměnou pro vás byla cesta do Bruselu. Co jste měly možnost navštívit, jak se vám tam líbilo?

  Studentky gymnázia Karviná: Byl to pro nás silný zážitek, jen to obrovské letiště v Bruselu, tolik cestujících, tolik různých národností, tolik letů, odletů. Líbilo se nám, že jsme viděly prostory Evropské komise, Evropského parlamentu, dokonce slavnou místnost pro plenární zasedání Hemicykle. Navštívily jsme Český dům, Pražský dům, slavné Atomium, půvabné uličky s nespočetnými pralinkárnami, historická zákoutí, setkaly jsme se s zajímavými lidmi, kteří nás informovali o práci v EU, prostě je to na dlouhé povídání. Poděkování patří všem organizátorům, starali se o nás opravdu jak o vítěze.

  Studentky SŠ Havířov: Velkou radost jsme měly hlavně z letu, zejména ty, které jsme letěly poprvé. Měly jsme možnost navštívit místní památky v Bruselu, kterými byly hlavně překrásné historické budovy a kostely. Navštívily jsme také Český dům a Pražský dům a na závěr Atomium, které člověka zaujme už z dálky. Součástí zájezdu byly také přednášky v Evropské komisi a v Evropském parlamentu, které pro nás byly velmi přínosné a zajímavé. Mohly jsme se dozvědět plno nových věcí o správě EU, o kterých jsme neměly nejmenší ponětí. Ze zájezdu jsme byly nadšené, velmi nás obohatil. 

  Zapojíte se i do dalších soutěží vyhlášených v rámci Evropského roku dobrovolnictví?

  Studentky gymnázia Karviná: Pokud nám přijdou propozice včas, určitě se zapojíme.

  Studentky SŠ Havířov-Horní Suchá: Myslím, že teď už nebudeme pochybovat a ani o tom přemýšlet, samozřejmě se rády zapojíme.

   

  Zdroj: Europe Direct Nový Jičín

  Poslední aktualizace: 19/09/2011  |Začátek stránky