Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

V září opět přepínáme na energeticky účinné osvětlení
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

01/09/2011

 

Byly součástí našeho každodenního života tak dlouho, že se zdá zvláštní, že by se z něj měly ztratit: počínaje 1. zářím 60wattové žárovky postupně zmizí z obchodů, jelikož tento typ žárovky bude na základě předpisů EU zakázán.

Proč? Edisonova žárovka, vyrábějící světlo déle než 100 let, už v oblasti osvětlení jednoduše nepředstavuje nejmodernější technologii – v poměru k množství světla, které vyprodukuje, spotřebovává příliš mnoho energie.

  zelená žárovka s grafikou globusu v dlani

  Nové zdroje světla s podobným výkonem – ať už úsporné nebo kompaktní zářivky – uspoří ve srovnání s Edisonovou žárovkou až 80 % energie a jejich životnost je až desetkrát delší. Pokud průměrná rodina vymění všechny žárovky, může svůj roční účet za elektřinu snadno snížit o 50 eur. Evropská unie jako celek může ušetřit roční produkci deseti elektráren a 15 milionů tun emisí CO2 ročně – jako bychom ze silnic odstranili sedm milionů automobilů (což odpovídá například všem vozidlům v Nizozemsku).    

  Nejde o žádné drobné. Je to významný příspěvek k naší strategii pro snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů: Evropa si jednoduše nemůže dovolit plýtvat energií. Energetická účinnost je ústřední součástí strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, i přechodu na ekonomiku účinně využívající zdroje. Je klíčovým faktorem pro dosažení našich dlouhodobých energetických a klimatických cílů, protože energie, kterou nevyužíváme, neznečišťuje naše klima ani životní prostředí. Energetická účinnost je také jedním z nákladově nejefektivnějších způsobů, jak posílit bezpečnost dodávek energie. Pokud budeme využívat méně energie, budeme méně závislí na dovozu. A pro ty členské státy, jejichž cílem je opustit jadernou energii nebo které se rozhodly ji nevyužívat, má dosažení tohoto cíle prvořadý význam, protože energie z obnovitelných zdrojů k tomu sama o sobě nebude stačit. Energetickou účinnost lze proto v mnoha ohledech považovat za největší zdroj energie Evropy.

  Ze všech těchto důvodů si představitelé členských států již v roce 2007 v oblasti energetické účinnosti stanovili ambiciózní cíl: spotřeba energie v Evropské unii by se do roku 2020 měla snížit o 20 %. Vyřazování žárovek bylo pouze jednou součástí této strategie. Pozornost se zaměřila také na další neefektivní výrobky v našich domácnostech, zejména zavedením energetických štítků informujících spotřebitele o tom, zda je výrobek energeticky účinný či nikoli. Díky technologickému pokroku, který systém energetických štítků nastartoval, v současnosti 90 % ledniček, praček a myček nádobí splňuje požadavky třídy „A“, tj. nejvyšší třídy starého systému energetických štítků. To je přínosné z hlediska energie i peněz: průměrná pračka vyrobená před 15–20 lety spotřebovala 1,5 kWh a 100 litrů vody. Dnešní moderní pračka spotřebovává 0,85 kWh a 40 litrů vody. Nová pračka vám tak ušetří přibližně 80 eur ročně.

  Pouze tato opatření nám však nepomohou dosáhnout našich cílů v oblasti energetické účinnosti. Aktuální situace naznačuje, že v roce 2020 dosáhneme úspor energie v objemu pouze 10 % – tedy poloviny cíle. Z těchto důvodů Evropská komise předložila v červnu tohoto roku nové návrhy, které dalece přesahují oblast soukromých domácností a zahrnují orgány veřejné správy, energetické společnosti a průmysl. Jednou z významných oblastí je bydlení, jelikož téměř 40 % veškeré energie, kterou v EU spotřebováváme, se využívá v soukromých a veřejných budovách: pro osvětlení, pro elektrická zařízení, avšak v největší míře pro vytápění (67 %). Vyplývá z toho zásadní význam kvalitních izolací a renovací. Navrhujeme proto, aby orgány veřejné správy zdvojnásobily míru renovací z 1,5 % na 3 %. Rovněž navrhujeme, aby měly energetické společnosti povinnost pomoci svým spotřebitelům snížit spotřebu energie. Ve Francii nebo ve Spojeném království je tato politika již velmi úspěšná. Spotřebitelé spoří energii a společnosti částečně přecházejí do dalších odvětví a namísto, aby pouze prodávaly energii, poskytují také energetické služby.

  Stejně jako u žárovky někdo může říkat: to není proveditelné, to se mi nelíbí. Vždy je možné něco kritizovat. Jedna věc je ale jistá: musíme nyní jednat, abychom se dostali na cestu k dosažení uvedeného cíle. Pouze kombinovaný účinek plného provedení stávajících a nových opatření navržených v plánu pro energetickou účinnost a ve směrnici pro úspory energie přemění náš každodenní život a má potenciál vytvořit finanční úspory až 1 000 eur na domácnost každý rok, zvýšit průmyslovou konkurenceschopnost Evropy, vytvořit až 2 miliony pracovních míst a snížit roční emise skleníkových plynů o 740 milionů tun.

  Buďme upřímní: dosáhnout úspor energie není jen záměr Evropy nebo nějakých bruselských byrokratů. Je to mezinárodní fenomén. Vezměme si příklad žárovky. Zakázali je v USA, v Austrálii, Kanadě a Jižní Koreji. Přidat se chce Čína, Indie a Rusko. Pro náš kvalitní život. Pro naši budoucnost.

   

  Günther Oettinger

  Evropský komisař pro energetiku

   

  Doplňující informace naleznete ZDE.

  Rozcestník informací:

   

  Co se změní

  Pro tisk

  Jak si vybrat správnou žárovku

  Materiál pro odborníky

  Široký výběr

  Související právní předpisy

  Nabízené alternativy

  Otázky a odpovědi

  Likvidace energeticky účinné žárovky

  Související odkazy

   

  Poslední aktualizace: 07/09/2011  |Začátek stránky