Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropský den památky obětí všech totalitních a autoritářských režimů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/08/2011

Dvacátý třetí srpen 2011 je Evropským dnem památky obětí všech totalitních a autoritářských režimů. Totalitní režimy popírají lidskou důstojnost a pošlapávají veškerá základní práva naší společnosti, která stojí na principech demokracie a úcty k právnímu státu. Tragickou minulostí, která byla totalitou poznamenána, prošla většina členských států Evropské unie a vzpomínky na tuto minulost jsou společným dědictvím všech Evropanů.

Obětem zločinů, které tyto režimy spáchaly, a jejich rodinným příslušníkům jsme povinni účastí, porozuměním a uznáním jejich utrpení. Každá oběť totalitního režimu má touž lidskou důstojnost a zasluhuje spravedlnost, připomínku a uznání nás všech. Všechny, kdo se stali obětí krutosti a zločinů spáchaných všemi druhy totalitních režimů, by si měli v dnešní den všichni Evropané společně připomenout. Čas nelze vrátit, avšak dnešní den budiž dnem zamyšlení nad těmito destruktivními kapitolami evropské historie a dnem poučení.

  Evropský den památky obětí všech totalitních a autoritářských režimů

  Budeme-li udržovat živou památku na hrůzy minulosti všech totalitních režimů, posílíme současně povědomí o základních evropských právech, zejména mezi našimi mladšími spoluobčany a příslušníky budoucích generací. Konfrontace s nelidskostí těchto zločinů a zachování památky na jejich oběti musí být kolektivním úkolem, za jehož splnění se v Evropské unii musíme zasazovat všichni společně. Svou pozornost proto musíme upřít na dosud nedostatečné povědomí o totalitní minulosti všech členských států, a zejména o období, kdy na východě a západě, na severu a jihu našeho kontinentu zakoušeli Evropané odlišnou životní realitu. Připomínka všech těchto zločinů by se měla stát dalším zdrojem usmíření a jednoty, která podpoří sounáležitost evropských národů. Evropská komise se zejména za pomoci svých finančních programů zasadí o to, aby se naše kolektivní povědomí o tomto bolestném období dále rozvíjelo a prohlubovalo.

  Pro všechny národy, jež usilují o vyrovnání s utrpením, kterým ve své minulosti prošly, je Evropská unie zdrojem inspirace a povzbuzení. Je příkladem usmíření, jež se zakládá na úctě k základním právům.

  Udržovat tuto paměť živou je naší kolektivní povinností a výrazem úcty ke všem obětem totalitních režimů, jež měly na Evropu ničivý dopad. Minulost se tak nebude moci opakovat a mezi evropskými národy již nebudou stát dělicí čáry.

  Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.“ Tak ve svých úvodních ustanoveních praví Lisabonská smlouva, tento solidní základ naší společné budoucnosti a Evropy, kterou chceme zanechat našim dětem a vnukům.

  V dnešní den bychom se měli zastavit v připomínce obětí totalitních režimů, tak aby nám vzpomínka na temnou minulost dala naději na budoucnost a abychom pokračovali v utváření lepší a silnější Evropské unie, z níž budou budoucí generace čerpat naději a důvěru.

   

  Viviane Redingová

  Místopředsedkyně Evropské komise a evropská komisařka pro spravedlnost

  Poslední aktualizace: 29/08/2011  |Začátek stránky