Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Karlovarské oplatky pod ochranou EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/07/2011

Evropská komise přidělila ochrannou známku Evropské unie dalšímu českému výrobku. Karlovarské oplatky a Karlovarské trojhránky se zařadí mezi téměř tři desítky českých produktů, které Unie už chrání značkou Evropské unie – PGI  (chráněného zeměpisného označení). Jde například o Mariánskolázeňské oplatky, Štramberské uši, Hořické trubičky, Pardubický perník i Žatecký chmel.

 

  Karlovarské oplatky

  O ochranu zeměpisného označení pro Karlovarské oplatky a Karlovarské trojhránky požádala Česká republika na podzim roku 2004, tedy krátce po vstupu do Evropské unie. Úspěchu se dočkala letos 26. května. Už dříve byl zařazen na seznam výrobků chráněných Evropskou unií také Karlovarský suchar, který patří společně s lázeňskými oplatkami k nejznámějším karlovarským výrobkům.

  A co chráněné zeměpisné označení pro spotřebitele znamená? Nejen, že výrobek splňuje všeobecné standardy kvality, jenž vyžaduje jednotný trh Evropské unie, ale také určitá specifika. Zaručuje, že se daný výrobek částečně nebo zcela vyrábí v původní zeměpisné oblasti. Evropská ochrana českých výrobků je navíc dobrým nástrojem proti zneužití a také přináší výhodu pro marketing při získávání zahraničních trhů.

  Evropská unie v rámci politiky kvality rozlišuje celkem tři druhy označení: chráněné zeměpisné označení (PGI), chráněné označení původu (PDO) a tradiční zaručenou specialitu (TSG).

  V oficiálního rejstříku výrobků s ochrannou známkou se můžete také leccos zajímavého dozvědět o vlastnostech daného výrobku. Dočíst se tak můžete, že vřídelní karlovarská léčivá voda, používaná k výrobě Karlovarských oplatek, sehrává významnou roli pro chuť i vlhčení plátů. Vlivem specifických vlastností této vřídelní léčivé vody charakteristických pro vymezenou oblast se dosahuje tradičních vlastností oplatky, zejména křehkosti, specifické vůně a chuti.

  Databázi výrobků pod ochrannou EU naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 10/08/2011  |Začátek stránky