Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Výběrové řízení na tlumočníky evropských institucí potrvá do 12. srpna
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

28/07/2011

 

Ti, kdo by se chtěli stát tlumočníky jedné z evropských institucí, mají příležitost se přihlásit do výběrového řízení do 12. srpna. Přihlášky se podávají on-line na webových stránkách http://www.eu-careers-online.eu/linguists/.

  Výběrové řízení na tlumočníky evropských institucí potrvá do 12. srpna

  Nynější výběrové řízení je určeno pro tlumočníky, jejichž mateřským/hlavním jazykem je čeština, lotyština, maltština, španělština nebo švédština. U většiny jazykových alternativ budou muset důkladně ovládat dva nebo tři další jazyky. Musí mít také hluboké znalosti nejméně dvou dalších jazyků EU.

   

  Úspěšní uchazeči o místa tlumočníků budou zaměstnání v kategorii AD 5 nebo AD 7. U obou musí mít alespoň bakalářský diplom a musí být absolventy kursu konferenčního tlumočení nebo prokázat, že pracovali jeden rok jako konferenční tlumočníci. Uchazeči v kategorii AD 7 musí mít několikaletou profesionální praxi v konferenčním tlumočení.

   

  K obecným podmínkám účasti ve výběrových řízeních Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) patří plnoprávné občanství členského státu EU.

   

  Úspěšní kandidáti na místa tlumočníka některé z evropských institucí budou zapsáni na seznam, z něhož si tyto instituce budou moci vybírat své budoucí pracovníky. Předpokládá se, že seznam úspěšných uchazečů bude znám v březnu 2012.

   

  Souběžně s tlumočnickým výběrovým řízením, ale jen do 9. srpna, se koná výběrové řízení pro překladatele: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/11_836_cs.htm.

   

  Další informace:

   

  Webové stránky EPSO, kde je možno se do výběrového řízení pro tlumočníky nebo překladatele přihlásit: http://www.eu-careers-online.eu/linguists/

   

  Příručka pro otevřená výběrová řízení: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:184A:0001:0014:CS:PDF

   

  Vzorové vstupní testy na stránkách EPSO: http://europa.eu/epso/discover/prepa_test/sample_test/index_en.htm#chapter4

   

  Webové stránky Generálního ředitelství Evropské komise pro tlumočení: http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/j_8/uvodni-stranka

  Poslední aktualizace: 29/07/2011  |Začátek stránky