Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Od 1. července nižší ceny za roaming!
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

30/06/2011

 

Od 1. července 2011 do 30. června 2012 budou mobilní operátoři Evropské unie opět muset snížit maloobchodní ceny za roamingové volání, a to v souladu s předpisy EU, které byly poprvé zavedeny v roce 2007 a novelizovány v roce 2009. Zákazníci, kteří si zvolí tarif regulovaný EU, tzv. eurotarif, budou při volání v jiných státech EU platit maximálně 35 centů za minutu odchozího hovoru a 11 centů za minutu příchozího hovoru. Jedná se o poslední z řady snížení cen podle stávajícího nařízení EU o roamingu, které přestane platit na konci června 2012.

  Od 1. července nižší ceny za roaming!

  Levnější hlasové volání

  Maximální maloobchodní ceny (bez DPH) za roamingové volání budou sníženy od 1. července 2011 do 30. června 2012. Ze současných 39 centů se sníží na 35 centů za minutu odchozího hovoru a z 15 centů na 11 centů za minutu příchozího hovoru. U zemí, které nepatří do eurozóny, bude cena vypočítána na základě směnného kurzu zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie ke dni 1. června 2011.

  Telekomunikační regulační orgány v jednotlivých členských státech musí zajistit, aby jejich mobilní operátoři dodržovali nová pravidla datového roamingu a nižší ceny za hlasové volání. Spotřebitelé mohou ohledně problémů nebo dotazů v souvislosti s novými limity kontaktovat regulační orgán v členském státě, kde je jejich mobilní operátor usazen.

  Datový roaming

  Od 1. července 2011 se maximální velkoobchodní ceny za datový roaming (cena, kterou si vzájemně účtují operátoři) sníží na 50 centů za megabyte (z původních 80 centů za MB). Maloobchodní cenové stropy pro datové služby v současném nařízení stanoveny nejsou.

  Zákazníkům a těm, kteří cestují služebně, nebude ani nadále hrozit, že by byli překvapeni výší účtu za data stahovaná přes mobilní sítě, protože měsíční částka za stahování dat může činit maximálně 50 EUR kromě případů, kdy zákazník výslovně souhlasí s jinou částkou.

  Souvislosti

  Rada ministrů EU a Evropský parlament nejprve v roce 2007 na návrh Evropské komise zavedly limity pro ceny roamingu

  (IP/07/870), které zaručují, že předplatitelé služeb mobilních operátorů v celé EU platí za roaming podobné tarify. V červenci 2009 přijaly Rada a Parlament revidovaná pravidla, která ceny za roaming dále snižují, takže od července 2011 budou maximální poplatky za roaming činit 35 centů za jednu minutu odchozího hovoru a 11 centů za jednu minutu příchozího hovoru v zahraničí (viz IP/09/1064 a MEMO/09/309). Roamingová pravidla z roku 2009 budou platit do konce června 2012.

  Více informací naleznete na internetové stránce Evropské komise věnované roamingu:

  http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable
  Poslední aktualizace: 07/07/2011  |Začátek stránky