Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Summit EU se zaměřil na ekonomiku, přistěhovalectví a vstup Chorvatska do Unie
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/06/2011

 

Na zasedání Evropské rady ve dnech 23.-24. června 2011 byla přijata důležitá rozhodnutí týkající se hospodářské politiky, přistěhovalectví, vztahů se zeměmi severní Afriky a vstupu Chorvatska do EU.

Na summitu se rozhodlo, že jednání o členství Chorvatska v EU by měla být uzavřena do konce června 2011.

  Summit EU se zaměřil na ekonomiku, přistěhovalectví a vstup Chorvatska do Unie

  Vedoucí představitelé členských zemí souhlasili s novými opatřeními, kterými se prohloubí koordinace hospodářských reforem a rozpočtových politik.

  Schválili doporučení Evropské komise jednotlivým zemím EU, jaká opatření by měla každá země Unie přijmout v zájmu stimulace hospodářského růstu, tvorby nových pracovních míst a udržení veřejných financí pod kontrolou.

  Tato rozhodnutí uzavírají tzv. první evropský semestr, což je šestiměsíční proces, během kterého probíhají konzultace mezi vládami členských států ohledně rozpočtových plánů a hospodářských politik.

  Vlády teď musí při tvorbě rozpočtů a plánování reforem na rok 2012 vzít tato doporučení v úvahu.

  Vedoucí představitelé členských zemí se také dohodli na změnách ke zvýšení efektivnosti dočasného fondu , z něhož se poskytuje finanční pomoc zemím eurozóny, které se dostaly do potíží. V roce 2013 bude tento fond nahrazen trvalým fondem ve výši 500 miliard eur.

  Pomoc Řecku

  Rada vyzvala řecký parlament, aby přijal zákony o fiskální strategii a privatizaci. Tyto reformy umožní zemím eurozóny a Mezinárodnímu měnovému fondu poskytnout Řecku v rámci nového záchranného balíčku větší pomoc.

  Vedoucí představitelé zemí eurozóny se dohodli, že část dodatečných finančních prostředků by měl poskytnout soukromý sektor. Potvrdili také své odhodlání přijmout "všechny nezbytné kroky" k tomu, aby zajistili finanční stabilitu jednotné měny.

  Přistěhovalectví

  Vlády členských zemí požádaly Evropskou komisi, aby předložila návrhy na posílení spolupráce mezi zeměmi schengenského prostoru (v němž neexistují hraniční kontroly).

  Tato opatření by měla zemím umožnit koordinovat reakci na výjimečné situace, jako je třeba náhlý příliv žadatelů o azyl. Návrhy ohledně společných postupů při udělování azylu by měly být dohodnuty do roku 2012.

  Vedoucí představitelé členských států požádali Komisi, aby zahájila diskuze s jižními a východními sousedy EU týkající se rozvoje programů na nábor pracovníků prostřednictvím tzv. "partnerství v oblasti mobility".

  Chorvatsko

  Na summitu se také rozhodlo, že jednání o členství Chorvatska v EU by měla být uzavřena do konce června 2011. Smlouva o vstupu by měla být podepsána tak, aby se Chorvatsko mohlo stát novým členem Unie 1. července 2013.

  Rozhodnutí ze summitu

  Prohlášení předsedy Evropské komise ke vstupu Chorvatska do EU

  Poslední aktualizace: 30/06/2011  |Začátek stránky