Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Máte zájem o překladatelskou stáž u Evropské komise? Blíží se termín pro podávání přihlášek
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/06/2011

Vyzkoušet si, jak pracuje překladatel Evropské komise. Získat zajímavé profesní zkušenosti v této evropské instituci. To jsou dvě z pozitiv stáže v Generálním ředitelství Evropské komise pro překlady (DGT).

Přihlášky bude možné podávat on-line od 1. července do 1. září 2011 na webových stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/stages/.

V této lhůtě se podávají přihlášky na pětiměsíční stáž, která začne 1. března 2012.

  skupina mladých lidí

   Uchazeči musí splňovat několik základních podmínek:

  • musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání (stačí bakalářské, magisterské není nutné);
  • musí být občanem členského státu EU či kandidátské země;
  • musí být schopni překládat do svého rodného (případně jazyka, který ovládají na stejné úrovni) ze dvou dalších úředních jazyků Evropské unie (jedním z těchto jazyků musí být angličtina, francouzština nebo němčina);
  • dosud nebyli na stáži v orgánech a institucích Evropské unie, která by byla delší než 6 týdnů.

  Vybraní uchazeči jsou zařazováni do oddělení, kde pracují překladatelé se stejným mateřským jazykem (případně jazykem, který zvládli na stejné úrovni). Stážisté vykonávají stejnou práci jako překladatelé Evropské komise, tedy překládají do svého mateřského jazyka ze dvou úředních jazyků EU. Překlady stážistů revidují jejich zkušení kolegové. Stážisté mohou pracovat i v administrativních útvarech DGT. Český jazykový odbor DGT sídlí v Lucemburku, DGT má pracoviště i v Bruselu. Další informace o DGT získáte na jeho webových stránkách v angličtině, ve francouzštině nebo v němčině.

  Evropská komise poskytuje stážistům na úhradu životních nákladů 1071 eur měsíčně. Komise nicméně poskytuje pouze velmi omezený počet stipendií. Není tudíž v jejích možnostech vyhovět všem žádostem, jež obdrží.

  Více se dozvíte na webových stránkách http://ec.europa.eu/stages/. Tam naleznete i jasně popsané jednotlivé fáze výběrového řízení. Internetové stránky jsou stále k dispozici. Formulář však lze vyplnit pouze v období od 1. července do 1. září do 12 hodin pro stáže začínající 1. března následujícího roku a od 2. do 31. ledna do 12 hodin pro stáže začínající 1. října daného roku.

  Pokud jde o formulář přihlášky, který se vyplňuje na internetových stránkách http://ec.europa.eu/stages/, je třeba:

  1. Vyplnit oba body týkající se motivace ve Vašem mateřském/cílovém jazyce.

  2. Ověřit, zda jsou k vytištěnému, datovanému a podepsanému formuláři skutečně přiloženy požadované dokumenty. Toho docílíte použitím kontrolního seznamu, který se nachází na konci formuláře.

  3. Nezapomeňte zaslat doklady potvrzující znalost uvedených jazyků, například potvrzení o složených zkouškách, o navštěvovaných kursech, o absolvování výměnného pobytu Erasmus atd.

  Poslední aktualizace: 17/06/2011  |Začátek stránky