Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zdravotnické iniciativy se mohou ucházet o Evropskou zdravotnickou cenu 2011
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/05/2011

Evropské zdravotnické fórum v Gasteinu letos opět udělí Evropskou zdravotnickou cenu iniciativě, jež přispěla k řešení zdravotnických problémů v alespoň dvou evropských zemích. Evropské zdravotnické fórum v Gasteinu je nejdůležitější konferencí věnovanou zdravotnické politice v Evropě. Kromě Evropské komise ji podporuje rakouské ministerstvo zdravotnictví, Světová zdravotnická organizace a Světová banka.

  Obrázek rukou držících zeměkouli se symbolem Unie

  Účelem ceny je určit iniciativy evropského dosahu, které jasným a významným způsobem přispěly k řešení problémů spojených například s demografickými změnami, technologickým pokrokem, omezenými zdroji či velkými rozdíly v ochraně zdraví v jednotlivých evropských zemích.

  Iniciativa musí být ve fázi realizace v alespoň dvou evropských zemích, ale v době, kdy se podává přihláška, nemusí být dokončena. Je nutné prokázat, že prospívá zdraví obyvatelstva nebo zdravotní péči, pokud jde o prevenci, zvýšenou kvalitu péče, přístup k péči nebo zvýšenou efektivnost. Očekávané výsledky a zlepšení musí být měřitelné a je nutno předložit přinejmenším první výsledky. Další podmínkou je, že iniciativu lze přenést do dalších evropských zemí a její použitelnost v tomto smyslu je nutno doložit.

  Evropská zdravotnická cena zahrnuje odměnu 10 000 eur. Přihlášky lze podávat do 6. června 2011 na e-mailovou adresu boriana.goranova@ehfg.org.

  Související odkazy

  Poslední aktualizace: 01/06/2011  |Začátek stránky