Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Jak využívat dostupné zdroje účinněji? "Zelený týden" 2011
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/05/2011

Odborníci z celé Evropy diskutují o tom, jakým způsobem by EU měla chránit a zlepšovat stav životního prostředí. Přírodní zdroje, jako jsou kovy, minerály, paliva, voda, dřevo, půda a čistý vzduch, jsou nezbytné k našemu přežití. Zároveň je však potřebujeme k zachování prosperujícího, moderního hospodářství.

Jelikož jsou tyto zdroje omezené, musíme je využívat udržitelným způsobem. Účinné využívání zdrojů v Evropě je prioritou EU a součástí její strategie Evropa 2020pro udržitelný růst a tvorbu pracovních míst.

  Logo Zeleného týdne 2011

  Tento týden se v Bruselu setká okolo 3 500 vědců, představitelů firem, ochránců životního prostředí a státních úředníků, aby si vyměnili názory na to, jak tohoto cíle nejlépe dosáhnout.

  Příležitosti

  Letošní fórum Zelený týden se nezabývá pouze otázkou, jak omezit naši spotřebu. Účinnější využívání zdrojů nabízí také řadu příležitostí pro ekonomický růst a tvorbu pracovních míst. Zlepšení čistoty životního prostředí lze dosáhnout tím, že budeme produkovat méně odpadu a nabízet lepší, udržitelnější volbu pro spotřebitele.

  Evropská komise již předložila návrhy  na inteligentní využívání přírodních zdrojů, jež povede k lepší ochraně životního prostředí a hospodářskému růstu. Tento přístup, o kterém se bude během Zeleného týdne diskutovat, by měl pomoci zvýšit celkovou efektivitu, produktivitu a konkurenceschopnost.

  Konkurenceschopná ekonomika

  Firmy, které účinným způsobem využívají suroviny, vodu a ostatní vstupní zdroje pro své výrobky, mají i nižší náklady, a jsou tudíž konkurenceschopnější.

  V některých odvětvích se začaly s úspěchem využívat nové postupy. Například výrobci cementu používají alternativní paliva, suroviny a recyklovaný odpad, a snižují tak emise CO2, náklady na energii a množství odpadu.

  Účinnější využívání přírodních zdrojů naší planety pomáhá plnit společné cíle Unie týkající se změny klimatu, energetiky, dopravy, surovin, zemědělství, rybolovu, biologické rozmanitosti a regionálního rozvoje.

  Diskuze v rámci letošního týdne se budou zabývat takovými tématy, jako jsou ekologičtější chemikálie, potřebné dovednosti, pracovní místa a inovace v oblasti ochrany životního prostředí, financování těchto inovací a přeměna odpadu na zdroje.

  Podpora inovací

  V rámci tohoto fóra budou také prezentovány projekty s kladným dopadem na životní prostředí, které byly spolufinancovány z evropského programu LIFE.

  Jedním z nich je i český projekt na záchranu biotopů lužního lesa v povodí řeky Morávky.

  Mimo Brusel se bude konat okolo 30 akcí (např. v Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku a dalších zemích).

  Související odkazy

  Poslední aktualizace: 02/06/2011  |Začátek stránky