Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Oznámení o volném místě vyslaného národního odborníka
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/05/2011

 

Odbor českého jazyka Generálního ředitelství Evropské komise pro překlady (DGT) má volné místo pro vyslaného národního odborníka na chemii/vědy o životním prostředí. Přijetí úspěšného uchazeče se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011.

  Člověk stoupající po modrých schodech se žlutými hvězdami

  hlavním úkolům vyslaného národního odborníka patří poskytovat pomoc a rady překladatelům a terminologům Evropské komise, překládat texty týkající se chemie a věd o životním prostředí, revidovat takové texty přeložené překladateli Evropské komise nebo externími překladateli, vyhledávat termíny ze spolehlivých zdrojů a vkládat je do terminologické databáze IATE, vytvářet a udržovat síť kontaktů a být spojujícím článkem mezi institucemi či úřady v České republice a odborem českého jazyka DGT.

  Požadovaná kvalifikace je vysokoškolské vzdělání v chemii/vědách o životním prostředí nebo v podobných oborech, a to dosažené v zemi původu, a příslušná odborná praxe v trvání nejméně sedmi let. Předpokladem je rovněž bezvadná znalost českého jazyka a velmi dobrá znalost angličtiny a francouzštiny.

  Lhůta pro podávání přihlášek je do 16. května 2011.

  Související odkazy

  Poslední aktualizace: 19/05/2011  |Začátek stránky