Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Rozpočet EU na rok 2012 je napjatý, přesto má přinést růst
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

26/04/2011

 

Návrh rozpočtu na rok 2012 počítá s výdaji ve výši 132,7 miliardy eur, což oproti roku 2011 představuje 4,9% navýšení. Podle evropského komisaře pro finanční plánování a rozpočet Janusze Lewandowského představuje návrh rozpočtu, který Komise přijala 20. dubna, "citlivé hledání rovnováhy mezi úspornými opatřeními a opatřeními, jež mají pro 500 milionů Evropanů zajistit ekonomický růst."

  Žena, která v rukou drží modrý papír se symbolem EU

  I když skutečné platby plánované na rok 2012 dosahují 132,7 miliardy eur, rozpočtové závazky na příští rok (tj. peníze vyhrazené na platby podle finančního programu na období 2007-2013) činí 147,4 miliardy eur (3,7% navýšení oproti roku 2011).

  Tento rozpočet je v souladu s úspornými opatřeními přijatými v mnoha zemích Unie. Odráží však také právní závazky Komise vůči příjemcům finančních prostředků EU v celé Evropě a zároveň nechává prostor k investicím pro nová pracovní místa a ekonomický růst.

  Komise se také odhodlala k bezprecedentnímu kroku a navrhuje snížení administrativních nákladů evropských institucí. Sama jde příkladem a poprvé za svou existenci zarazila růst svých administrativních nákladů a již třetím rokem dodržuje politiku nulového nárůstu počtu pracovních sil.

  Evropská komise však také musí ctít své právní závazky. Programy financované Unií, které byly zahájeny v roce 2007, nyní běží naplno. To znamená, že v roce 2012 budeme muset proplatit více faktur regionálním úřadům a malým podnikům, které do těchto programů také investovaly.

  Návrh rozpočtu na rok 2012 směřuje více prostředků do těch oblastí, které s největší jistotou podpoří ekonomický růst (tzn. hlavně výzkum a soudržnost), jenž je nutný k podpoře snah členských států.

  Na chod orgánů EU jde pouze 6 % rozpočtu. Zbylých 94 % připadá na evropské regiony, města, podniky, vědu a občany, přičemž celá polovina se vynakládá na růst a zaměstnanost.

  Související odkazy

  Poslední aktualizace: 04/05/2011  |Začátek stránky