Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Jaká jsou práva cestujících v EU?
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

26/04/2011

 

Byl vám odepřen nástup do letadla? Byl váš let zrušen? Zpozdil se mezinárodní vlak? Ztratili se Vám zavazadla? Máte sníženou schopnost pohybu nebo orientace?

Vždy záleží na okolnostech, ale obecně platí, že v případě problému v dopravě má cestující nárok na informace o nastalé situaci, o zrušení a zpoždění spoje. Měl by být dopravcem informován o všech souvisejících dalších nárocích (možnost volby mezi náhradou a přesměrováním, nabídnutí občerstvení a ubytování).

  Cestující na letišti, který před sebou tlačí vozík se třemi zavazadly

  Letecká doprava:

  V případě zpožděních delších než tři hodiny má cestující nárok na stejné odškodnění, jako by byl let zrušen s výjimkou situace, kdy je zpoždění způsobeno vnějšími okolnostmi, což musí dopravce prokázat.

  Letecký dopravce má zdarma nabídnout jídlo a občerstvení přiměřené délce čekání,  ubytování v hotelu a přepravu mezi letištěm a místem ubytování, pokud:

  • zpoždění přesáhne 2 hodiny pro lety na krátké vzdálenosti (do 1500 km),
  • zpoždění přesáhne 3 hodiny v případě všech letů v rámci EU delších než 1 500 kilometrů a všech ostatních letů o délce od 1 500 do 3 500 kilometrů,
  • zpoždění přesáhne 4 hodiny u letů mimo EU (nad 3500 km).

  Pokud zpoždění trvá více než pět hodin a vy se rozhodnete nepokračovat v cestě, máte  nárok na vrácení letenky a na leteckou přepravu zpět na počátek Vaší cesty.

  Železniční  doprava:

  Cestující v železniční přepravě také požívá jasně definovaných práv. Mělo by mu být umožněno si bez potíží zakoupit jízdenku, bezpečně cestovat a získat odškodnění v případě zranění, smrti nebo poškození či ztrátě zavazadla. Rozsah práv u mezinárodních vlaků je mnohem širší. V případě zpoždění nebo zrušení mezinárodních vlaků má cestující nárok na odškodnění až do výše 50% jízdného. V některých zemích (např. Německo, Rakousko), můžete tato práva využít i u vnitrostátních spojů.

  Osoby postižené

  Předpisy EU rovněž chrání osoby postižené a osoby s omezenou pohyblivostí či orientací,kteří mají na letištích a nádražích nárok na pomoc a asistenci. O přesných pravidlech a službách je vždy vhodné informovat se u dopravce.

  Související odkazy

  Poslední aktualizace: 04/05/2011  |Začátek stránky