Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Karta Mládež v pohybu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/04/2011

 

Karta Mládež v pohybu: Co je třeba udělat, aby se zvýšila mobilita a zapojení mladých lidí do společenského života v Evropě. To je název konzultace, kterou Evropská komise zahájila 5. dubna a která potrvá do 4. června 2011. Konzultace se mohou zúčastnit jednotliví občané, a to mladí i staří, veřejné a soukromé subjekty, místní či regionální úřady, ministerstva a všichni, kdo působí v oblasti mládeže.

Evropská komise by chtěla znát i Váš názor na karty mládeže, a to s ohledem na přípravy na jednu z 10 hlavních cílených akcí iniciativy Mládež v pohybu: karty Mládež v pohybu. Tato karta by měla usnadnit mobilitu i účast všech mladých lidí ve společenském životě.

  Bavící se mládež

  Existuje již několik karet, které různým způsobem podporují mladé lidi, například v souvislosti s mobilitou nebo kulturou, zajišťují slevy, přístup k informacím a poskytují příležitosti k vytváření sítí. Účelem karty Mládež v pohybu není tyto karty nahradit, nýbrž je doplňovat a rozvíjet spolupráci například formou značky. Tato značka by mohla být přidanou evropskou hodnotou a mohla by zajišťovat více slev a větší přístup k informacím a sítím a také nové prvky. Konzultační schůzka, na níž se mluvilo o prvních nápadech a návrzích týkajících se budoucí karty Mládež v pohybu, se konala 10. prosince. Zúčastnili se jí zástupci karetních organizací (EYCA, ISIC, ESN), sdružení mládeže a studentů, informačních sítí mládeže i mladí lidé jako jednotlivci. V návaznosti na tuto schůzku se Komise rozhodla zahájit internetovou konzultaci, aby získala širší spektrum názorů na používání karet mládeže.

  Konzultace má pomoci shromáždit reakce všech zainteresovaných stran, získat zpětnou vazbu k používání stávajících karet mládeže, poznatky o zkušenostech uživatelů s existujícími kartami a o očekáváních, pokud jde o případné nové vlastnosti budoucí karty Mládež v pohybu a otázky s ní spojené.

  Jak můžete zaslat svůj příspěvek

  Vítány jsou příspěvky od občanů, organizací i orgánů veřejné správy.

  1. Pokud se konzultace účastníte jakožto občan, vložte svůj příspěvek zde.
  2. Pokud se konzultace účastníte jménem registrované organizace, vložte svůj příspěvek zde.
  3. Není-li vaše organizace registrována, máte nyní příležitost ji zaregistrovat. Pak se vraťte na tuto stránku a vložte svůj příspěvek jménem registrované organizace. Odpovědi od neregistrovaných organizací budou zveřejněny samostatně. Jménem neregistrované organizace můžete vložit svůj příspěvek zde.
  4. Pokud se konzultace účastníte jménem orgánu veřejné správy, vložte svůj příspěvek zde.

  Máte-li otázky, kontaktní údaje najdete níže. 

  Zaslané příspěvky budou i s totožností přispěvatele zveřejněny na internetu, pokud nebude autor proti tomuto zveřejnění osobních údajů namítat, že by mohlo poškodit jeho oprávněné zájmy. V takovém případě může být příspěvek zveřejněn bez uvedení jména autora.

  Zobrazení příspěvků

  V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku zástupců zájmových skupin, a poskytly tak veřejnosti údaje o sobě, a aby se zavázaly k dodržování jeho kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací budou zveřejněny odděleně od příspěvků organizací registrovaných. 

  Ochrana osobních údajů

  Kontakty

  Příslušný útvar: generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu, oddělení E1
  E-mail: EAC-Yomcard@ec.europa.eu
  Poštovní adresa: European Commission
  Directorate-General Education and Culture
  Unit E1 "Youth Policy"
  MADO 20/058
  B- 1049 Brussels

  Související odkazy

  Poslední aktualizace: 26/04/2011  |Začátek stránky