Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Kosmická strategie pro Evropu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/04/2011

 

Nový návrh kosmické strategie EU počítá s větší koordinací investic. Přispět by rovněž měl k rychlejšímu hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst. Ze strategických i ekonomických důvodů již Evropská unie disponuje svými vlastními programy pro kosmickou navigaci a monitorování Země - EGNOS, Galileo a GMES (Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti).

Komise chce na tyto programy navázat a vytvořit společnou kosmickou strategii . Jde jí o to, aby byla EU v této oblasti nezávislá a aby získala v odvětví kosmických technologií vůdčí pozici.

  Mapa Evropy s logem Evropské unie v popředí

  Systém EGNOS je první etapou satelitní navigace EU. Funguje už v celé Evropě a jeho součástí je mimo jiné aplikace zvyšující bezpečnost leteckého provozu. Díky systému Galileo dostane Evropa svou vlastní globální aplikaci satelitní navigace, která bude nezávislá na podobných vojenských systémech i americkém systému GPS. Další aplikace, systém GMES pro monitorování Země, bude k dispozici v roce 2014.

  Plán strategie

  Nová strategie navrhuje:

  • dokončení projektů Galileo a GMES a vývoj řady nových služeb pro podniky, veřejný sektor a nejširší veřejnost
  • zdokonalení systému GMES tak, aby dodával přesnější informace o probíhající změně klimatu
  • rozšíření kapacit EU pro monitoring mořských oblastí a hranic EU a efektivní reakci na krizové situace (ať už na území EU nebo jinde)
  • vytvoření systému na ochranu komunikačních satelitů a další životně důležité infrastruktury před vesmírným odpadem, srážkami s asteroidy a před slunečním zářením
  • účast EU na průzkumu vesmíru
  • zajištění přístupu do vesmírného prostoru a možnosti účastnit se aktivit na mezinárodní vesmírné stanici všem členským státům
  • vytvoření politiky pro oblast využívání kosmu (v rámci spolupráce s Evropskou vesmírnou agenturou a členskými zeměmi EU)
  • větší objem investic do výzkumu vesmíru a souvisejících inovativních technologií
  • využití pokroku kosmických technologií v zájmu dopravy, životního prostředí, bezpečnostni a obrany a informačních technologií

  Hospodářský růst a zaměstnanost

  Kosmický průmysl přímo příspívá ke splnění cílů strategie Evropa 2020 pro růst a zaměstnanost. Vyspělejší telekomunikační a navigační systémy a lepší systémy monitorování životního prostředí napomáhají tomu, aby podniky začaly poskytovat nové, inovativní služby. Tímto způsobem vznikají nové příležitosti pro vysoce kvalifikované pracovníky, nové možnosti v podnikání a výsledky kosmického výzkumu nacházejí využití i v dalších odvětvích.

  Evropští výrobci v kosmickém odvětví mají v současné době roční obrat 5,4 miliardy eur a zaměstnávají 31 000 pracovníků. 11 nejvýznamnějších evropských satelitních operátorů zaměstnává 6 000 lidí a za rok dosahuje obratu 6 miliard eur.

  Další postup

  Komise po řádném projednání navrhované strategie ještě letos posoudí konkrétní návrhy, které z ní vyplývají.

  Související odkazy

  Poslední aktualizace: 12/04/2011  |Začátek stránky