Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

EU chraní své občany v zahraničí
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/03/2011

Evropská komise upozorňuje občany EU na jejich právo na konzulární ochranu během cest i trvalého pobytu za hranicemi Unie. Usnadňuje pomoc v situacích, kdy jejich členský stát nemá v daném místě v cizí zemi diplomatické zastoupení. Pokud se lidé na cestách do zahraničí dostanou do situace, kterou bez pomoci nedokáží řešit, obvykle se nejdříve obracejí na místní konzulát nebo velvyslanectví své země. Co si ale počít, když vaše země v daném místě žádné diplomatické zastoupení nemá?

  Vlajky 27 členských států Evropské unie vlající na stožárech

  V takových případech mají občané EU nárok na to, aby jim pomoc poskytly konzuláty a velvyslanectví ostatních členských států Unie. Právo na konzulární ochranu náleží všem občanům EU. Ostatní státy EU jim musí pokytnout rovnocennou pomoc, jako by se jednalo o jejich vlastní státní příslušníky. Toto právo mohou občané EU uplatňovat ve všech zemích za hranicemi EU. Nedávno například pomohlo Maďarsko při evakuaci svých 27 státních příslušníků z Libye dalším 60 občanům Rumunska, Bulharska, Německa a České republiky.

   

  V Japonsku zorganizovala německá vláda autobusovou přepravu svých občanů a dalších 18 státních příslušníků jiných evropských států z města Sendai poté, co bylo 11. března silně poničeno zemětřesením a tsunami. Takto závažné situace naštěstí nejsou příliš časté. Právo na konzulární ochranu se ale vztahuje i na bežné problémy, jako je ukradený pas, vážnější nehody a onemocnění.

   

  Informovanost občanů o jejich právech

  O právu na konzulární ochranu mnoho občanů Unie včetně konzulárních pracovníků neví. Evropská komise se proto rozhodla věnovat této problematice větší publicitu a usnadnit tak svým občanům řešení svízelných situací, které je mohou v zahraničí potkat. Připravila v té souvislosti internetové stránky s informacemi o různých formách pomoci, na kterou mají občané nárok, s kontakty na konzuláty a velvyslanectví za hranicemi EU. Stránky také obsahují cestovní informace a doporučení, které zveřejňují jednotlivé členské státy EU na svých stránkách. V příštím roce Komise předloží další řadu opatření, kterými chce práva Evropanů na pomoc v zahraničí dále konsolidovat.

   

  Změny by měly zlepšit i běžné služby, které konzuláty a velvyslanectví poskytují občanům, jež se v daném místě nemohou obrátit na úřad své země. Nová opatření mimo jiné usnadní poskytování finanční pomoci v nouzové situaci. Ta bude zemi, která ji občanovi EU poskytne, následně proplacena zemí jeho původu.

   

  Občané členských států EU ročně vyjíždějí na přibližně 90 milionů cest za hranice Unie. 30 milionů občanů EU žije v zahraničí trvale. Všech 27 členských států má diplomatické zastoupení jen ve Spojených státech, Číně a v Rusku. Všude jinde jsou občané států EU odkázáni na pomoc zastoupení ostatních států Unie.

  Související odkazy

  Poslední aktualizace: 04/04/2011  |Začátek stránky