Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Pomoc Japonsku
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

21/03/2011

EU rychle reaguje na žádost Japonska, které požádalo o pomoc v boji s následky zemětřesení a tsunami z 11. března a krizové situace v několika jaderných elektrárnách. Dne 15. března požádalo Japonsko EU o pomoc při řešení rozsáhlé humanitární krize, kdy statisíce lidí bezprostředně potřebují lékařskou péči, přístřeší a potraviny poté, co severovýchodní pobřeží této země zdevastovalo zemětřesení a tsunami.

  Diagonálně propojené vlajky EU a Japonska © EU

  EU použila systém pro reakce na mimořádné situace English, který pomáhá s koordinací pomoci 27 členských států v případě vnitřní nebo mezinárodní krize.

  Několik zemí okamžitě Japonsku nabídlo příkrývky, matrace, balenou vodu, nádrže a zařízení na čištění vody.

   

  EU poskytuje další pomoc, např.:

  • zřizuje výměnu informací online Englishpro občany EU postižené zemětřesením
  • vytvořila tým 10 odborníků, kteří jsou připraveni se do Japonska vydat a koordinovat pomoc EU; týmu asistují specialisté na oblast radiologie, jaderných technologií a dalších technických oborů
  • vysílá experta na humanitární pomoc, který se připojí k týmu OSN, a styčného úředníka, který bude koordinovat komunikaci s japonskými úřady

   

  Krize v jaderných elektrárnách

  Krizovou situaci v japonských jaderných elektrárnách sledujeme velmi bedlivě. Komise je v pravidelném kontaktu s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii.

  Sešla se rovněž s úřady pro jadernou bezpečnost ze všech 27 zemí EU a dalšími odborníky na budování a provoz jaderných elektráren v Evropě. Cílem bylo vyhodnotit připravenost jaderných elektráren v EU na podobné problémy.

  V zájmu zajištění bezpečnosti má Komise v plánu koordinaci zátěžových testů všech jaderných elektráren v EU. Evropská unie také požádá sousední země, aby se závazaly, že podobné zátěžové testy provedou také ony.

   

  Další pomoc

  EU je s japonskou vládou v neustálém kontaktu a v případě potřeby rozhodne, jakou další pomoc může Japonsku poskytnout.

  Další informace o reakci EU na zemětřesení v Japonsku English

  Poslední aktualizace: 25/03/2011  |Začátek stránky