Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Počet českých zaměstnanců v Evropské komisi narůstá
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

28/02/2011

Počet Čechů, kteří našli zaměstnání v Evropské komisi, se za poslední čtyři roky zdvojnásobil. Dvě třetiny ze všech českých zaměstnanců navíc tvoří ženy. Vyplývá to ze statistik generálního ředitelství EK pro lidské zdroje a bezpečnost.

Podle těchto údajů vzrostl počet českých zaměstnanců EK od ledna 2006 do letošního února ze 214 na 442. Z tohoto počtu tvoří 296 administrátoři a 146 asistenti. Česká republika tak pokrývá počet zaměstnanců Komise z 1,8 % a její „váha“ v poměru k ostatním členským zemím tvoří 2,88 %. Postavení ČR tak lze porovnávat s Belgií, Maďarskem, Nizozemskem, Portugalskem či Řeckem.

  Člověk kráčející do modrých schodů s logem EU

  Z uvedeného počtu českých zaměstnanců tvoří 66 % ženy a 34 % muži. V tom se čeští zástupci liší od celé Komise, kde podíl žen a mužů činí 52 ku 48 %. Průměrný věk Čechů pracujících v EK je 36,4 roku, podobně jako je tomu u Maďarů. Je to mnohem nižší věkový průměr než u srovnatelných zemí z původních 15 zemí Evropské unie, ale i celé Komise, kde průměrný věk je 44,8 roku. Mladé zastoupení Čechů na administrátorských pozicích tak tvoří solidní základnu pro dobrou budoucí reprezentaci na úrovni středního managementu.

  Na rezervních seznamech úspěšných kandidátů, kteří prošli výběrovými řízeními organizovanými Evropským úřadem pro výběr personálu, se v současné době nachází 143 Čechů, z toho 77 všeobecných administrátorů, 20 administrátorů-lingvistů a 46 asistentů, což je srovnatelné s Maďarskem (142 laureátů). Nejvíce kandidátů ze srovnatelných zemí má na rezervních seznamech Belgie (349), naopak mnohem méně Portugalsko (56), Nizozemsko (58) a Řecko (99). Tato situace je ovlivněna speciálními výběrovými řízeními organizovanými pro nové členské země EU po rozšíření v letech 2004 a 2007.

  V Evropské komisi dále z řad Čechů pracuje 54 dočasných zaměstnanců a 10 vyslaných národních expertů. Na rezervních seznamech dočasných zaměstnanců figuruje celkem 308 Čechů, kteří projevili zájem o zaměstnání v unijních institucích.

  Související odkazy

  Poslední aktualizace: 09/03/2011  |Začátek stránky