Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Co Evropě prochází žaludkem
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

21/02/2011

Evropský systém kvality chrání již 1000 názvů používaných k označování tradičních pochoutek. Dne 21. února 2011 tak do rejstříku chráněných produktů, ve kterém jsou kvalitní zemědělské produkty a potraviny z celé Evropské unie i mimo ni, byly zapsány i české a slovenské tradiční masové pochoutky Lovecký a Liptovský salám, Špekáčky a Spišské párky.

Tento systém udělování značky kvality pomáhá chránit a propagovat tradiční evropské zemědělské produkty a potraviny. Chrání tak výsledky práce tisíců zemědělců a tradičních výrobců a pomáhá vytvářet a zachovávat dědictví evropského venkova. Označení také posiluje důvěru spotřebitelů, kteří si výrobky chtějí koupit.

  Fotka zobrazující masné produkty

  Poté, co jsou tradiční výrobky nebo potraviny zapsány pod jednou ze tří existujících značek kvality, EU dbá na to, aby jejich obchodní značku ostatní výrobci nepoužívali k označení jiných produktů.

  České a slovenské masné pochoutky tak smí být označovány logem "zaručená tradiční specialita" pouze pokud je u nich respektován tradiční výrobní postup.

  Od roku 1992, kdy byl systém zaveden, již byl například zaregistrován sýr Roquefort, ale i České pivo a Mariánskolázeňské oplatky.

  Chráněné označení původu: označuje zemědělské produkty a potraviny, jež mají v dané zeměpisné oblasti původ a byly tam také zpracovány a upraveny do konečné podoby za použití tradičního postupu.

  Chráněné zeměpisné označení: označuje zemědělské produkty a potraviny, jež se k dané zeměpisné oblasti úzce vážou. To znamená, že alespoň jedna fáze vzniku, zpracování nebo výroby probíhá v dané oblasti.

  Zaručená tradiční specialita: zdůrazňuje tradiční složení produktu nebo jeho tradiční způsob výroby.

  505 potravin doposud dostalo chráněné označení původu, 465 chráněné zeměpisné označení a 30 označení zaručená tradiční specialita. Registrace neprobíhá automaticky. EU musí nejdříve žádost výrobce prověřit a umožnit ostatním výrobcům, aby se k ní vyjádřili.

  Pro víno a lihoviny má EU samostatný systém označování.

  Zdokonalování systému označení

  Evropská unie nyní pracuje na zdokonalení systému. Komise v prosinci 2010 předložila legislativní návrhy DeutschEnglishfrançais, kterými by se měl systém i používání označení zjednodušit.

  Podle studie  činil obrat z velkoobchodního prodeje potravin se značkou CHOP a CHZO v roce 2007 okolo 14 miliard eur.

  Více informací o evropském systému označení kvality zemědělských produktů a výrobků DeutschEnglishfrançais

  Související odkazy

  Poslední aktualizace: 23/02/2011  |Začátek stránky