Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Jak jsou úspěchy EU za rok 2010?
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/02/2011

Zamysleli jste se někdy nad tím, jaký přínos pro nás měla Evropská unie v uplynulém roce? EU v roce 2010 podnikla několik hmatatelných kroků, které mají za cíl zlepšit životní podmínky a úroveň kvality života v EU i jinde ve světě.  

Někdy se jedná o nalezení jednoduchých řešení každodenních záležitostí, jako je dohoda výrobců mobilních telefonů o přechodu k univerzální nabíječce. Jindy jde o evropské zákony, které občanům garantují nová práva. Přínos EU rovněž spočívá v boji proti kontinentálním a globálním silám s cílem zachovat ekonomickou rovnováhu a stabilitu pracovních trhů v EU. Unie taktéž usiluje o obnovení naděje lidem, kteří byli zasaženi přírodní nebo lidmi způsobenou katastrofou, ať už v Evropě či mimo ní.

V každém případě však jedná v souladu s odpovědností jí svěřenou samotnými zakladateli. Jedná tak vždy v zájmu občanů a „evropských národů“.

  Logo Evropa a vy

  V roce 2010 slavila Evropská unie pokrok v těchto oblastech:

  1. Zajištění zdravého hospodářství a posílení finančních trhů. V době, kdy vrcholily finanční a ekonomické problémy, EU vytvořila mechanismy pro zajištění budoucnosti svých občanů.
  2. Podpora malých podniků a vytváření nových pracovních míst. EU podporuje mnohé malé firmy, které jsou hnací silou růstu hospodářství a zaměstnanosti.
  3. Nová práva pro cestující. Ti, kdo v EU cestují vlakem a trajektem, získávají záruky na informace, pomoc a kompenzace v případě zpoždění, jako tomu již je u leteckých pasažérů.
  4. Společná nabíječka pro mobilní telefony. Výrobci mobilních telefonů reagovali na tlak ze strany EU a přecházejí na univerzální standard pro nabíječky.
  5. Spravedlivější soudní procesy. Evropané získali právo na úplné překladatelské služby, pokud jsou kdekoli v EU zapojeni do soudního případu.
  6. Bezpečnější dodávky energií. Díky akci EU lidem stále proudí do domovů plyn.
  7. Nové využití pro elektronický odpad. EU dbá na to, aby televizory, které již nepotřebujete, neškodily přírodě.
  8. Nezákonné kácení stromů. EU bojuje proti změně klimatu i v obchodu s nábytkem.
  9. Ochrana dětí. Nová pravidla EU chrání děti před újmou, a to jak na internetu, tak ve skutečném světě.
  10. Pomoc v případě katastrofy. Ať se jednalo o zemětřesení na Haiti, nebo o únik chemikálií v Maďarsku, EU reaguje na katastrofy rychle.

   

  Související odkazy

  Poslední aktualizace: 17/02/2011  |Začátek stránky