Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise podpoří komunikační projekty o rozšiřování EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/01/2011

Evropská komise dnes zveřejnila Výzvu k předkládání návrhů "PRINCE 2010 - EU 27" zaměřenou na komunikaci o rozšiřování EU. Předmětem výzvy je zvýšit povědomí o výhodách a výzvách současného procesu rozšiřování o Západní Balkán, Turecko a Island.

  Mapa plánovaného rozšiřování Evropské unie

  Záměrem je poskytnout podporu vybraným komunikačním projektům, které budou mít maximální dosah, s cílem:

  • zvýšit povědomí veřejnosti o procesu rozšiřování EU stimulací veřejné debaty na toto téma
  • seznámit občany členských států EU se současnou realitou v kandidátských státech a potenciálních kandidátech na členství

  Výzva je rozdělena do dvou částí: televizní programy (část 1) a informační kampaně (část 2). K dispozici je celkem €2,5 miliónu. Lhůta pro podání přihlášek je 31. březen 2011. Výběrové řízení je otevřeno všem subjektům z členských států EU.

  Informace byla taktéž uveřejněna 20. ledna 2011 v Oficiálním věstníku Evropské unie (OJ C 2011/C 19/07).

  Plné znění výzvy v češtině je k dispozici zde:

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:019:0006:0007:cs:PDF

  Související odkazy

  Poslední aktualizace: 28/01/2011  |Začátek stránky