Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

12/01/2011

Tato celoroční kampaň vyzdvihuje lidi, kteří se věnují dobrovolnické činnosti, zabývá se otázkami, které tito lidé musejí řešit, a snaží se rozšířit jejich okruh.

Dobrovolnická činnost je prospěšná pro celou společnost a posiluje její soudržnost. Dobrovolnou činností lidé společnosti vracejí to, co do nich vložila, a zároveň se při ní něco nového naučí. Tato činnost má mnoho podob: výpomoc ve sportovních klubech, školách, nemocnicích nebo dobročinných organizacích. V současnosti se dobrovolnictví věnuje zhruba 20 % Evropanů.

  Rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví

  Evropský rok dobrovolnictví chce k této činnosti přilákat více lidí. Mělo by se to podařit, pokud budou splněny tyto cíle:

  • usnadnit cestu k výkonu dobrovolnické činnosti
  • ocenit práci dobrovolníků, například tím, že budou oficiálně uznány dovednosti, které při své činnosti nabyli
  • zvýšit kvalitu dobrovolnictví tím, že dobrovolníci budou procházet školením a posléze jim bude nabídnuta činnost odpovídají jejich kvalifikaci
  • zvýšit povědomí o důležitosti a významu dobrovolnictví.

  Po celý rok bude po EU cestovat skupina dobrovolníků, která lidem představí svou práci. V každé zemi stráví deset dní, během nichž se setkají i s politiky, a budou s nimi diskutovat o tom, co je pro ně jako dobrovolníky při jejich činnosti důležité.

  27 dobrovolných novinářů bude sledovat každou část této cesty a vytvářet seriál audiovizuálních a psaných reportáží, které budou odvysílány a publikovány ve sdělovacích prostředcích a na internetu.

  Během roku se také uskuteční čtyři tematické konference, jež se budou věnovat zásadním otázkám dobrovolnické činnosti.

  Činnost v jednotlivých členských státech bude koordinovat tzv. aliance Evropského roku dobrovolnictví English, která sdružuje 33 evropských dobrovolnických sítí a která byla zřízena v roce 2007. Lidé, kteří mají o dobrovolnickou činnost zájem, se mohou na stránkách aliance dovědět více o tom, kde jsou dobrovolníci potřeba, mohou se zavázat k výkonu dobrovolnické činnosti na určitý počet hodin nebo zjistit, ke kolika hodinám dobrovolnické činnosti se od 1. ledna zavázali ostatní.

  Evropská unie prosazuje dobrovolnickou činnost již řadu let. V roce 1996 zřídila Evropskou dobrovolnickou službu English, která nabízí mladým lidem možnost dobrovolnické práce v zahraničí.

  Evropský rok doplňuje současně probíhající akce, jež pořádá Organizace spojených národů k připomenutí desátého výročí Mezinárodního roku dobrovolníků.

  Související odkazy

  Poslední aktualizace: 24/01/2011  |Začátek stránky