Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise nabádá: hrajte si bezpečně
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/12/2010

Nová směrnice Evropské komise o bezpečnosti hraček zavádí nové bezpečnostní požadavky a zpřísní jejich vynucování, aby dětem i do budoucna zaručila co nejvyšší úroveň ochrany při hraní. Za zaručení bezpečnosti svých výrobků odpovídají výrobci, ovšem na zajištění toho, aby hračky prodávané v evropských obchodech splňovaly veškeré bezpečnostní požadavky, se musí podílet také dovozci, notifikované subjekty a národní orgány.

  Dítě hrající si s bezpečnou hračkou

  V Evropské unii žije přibližně 80 milionů dětí mladších 14 let a v sektoru zabývajícím se výrobou hraček a her působí asi 2 000 firem zaměstnávajících více než 100 000 lidí, přičemž většina z nich jsou malé a střední podniky (MSP).

  Hračky a hry jsou pro rozvoj dítěte stěžejní a je zásadně důležité, aby bezpečnostní normy a požadavky na bezpečnost dokázaly udržet krok s nejnovějšími trendy ve výrobě hraček, především s ohledem na neustálý vývoj nových materiálů a výrobních technologií. Vnitřní trh s hračkami, v jehož rámci byly harmonizovány bezpečnostní požadavky na hračky v rámci celé EU, pozitivně přispěl k rozvoji celého hračkářského sektoru a k ochraně spotřebitele. Nová směrnice o bezpečnosti hraček zpřísňuje ustanovení týkající se vynutitelnosti a zavádí nové bezpečnostní požadavky, které dětem i do budoucna zaručí co nejvyšší úroveň ochrany.

  Nová směrnice upravuje stávající pravidla týkající se prodeje hraček v EU vyrobených nebo do EU dovezených s cílem snížit počet nehod souvisejících s použitím hraček a dosáhnout dlouhodobě příznivých dopadů na zdraví.

  V současné době jsou pro Evropu nejdůležitějším exportním partnerem USA a v případě importu je to Dálný východ. Pro evropský hračkářský průmysl je jednou z hlavních obchodních příležitostí exportní potenciál vysoce kvalitních evropských výrobků, který Komise podporuje zlepšováním podmínek přístupu na trhy třetích zemí.

   

  V souvislosti s novou směrnicí Evropská komise zveřejňuje následující Tipy na bezpečné zach­ázení s hračkami:

  Hračky přispívají zásadním způsobem k rozvoji dítěte. V zájmu co největší bezpečnosti Vašeho dítěte mějte na paměti tato pravidla.

  Při výběru hračky

  • Hračky kupujte jen v důvěryhodných obchodech a u ověřených internetových prodejců, kteří dbají na kvalitu prodávaných hraček, a zpravidla přijímají reklamace. Nepoctiví obchodníci však zanedbávají zdravotní a bezpečnostní požadavky na hračky a mohou také prodávat padělky. Hračky zakoupené po internetu, hračky, které Vaše děti dostaly dárkem nebo hračky z obchodů s použitým zbožím pečlivě zkontrolujte.
  • Přečtěte si všechna upozornění a návod k použití.
  • Dbejte na doporučení týkajících se věku a bezpečnosti – berte je vážně. Nikdy nekupujte hračky, které nenesou označení CE nebo které nejsou takto označeny na obalu. Ačkoliv označení CE nemá sloužit jako hlavní vodítko pro spotřebitele, výrobce jeho použitím potvrzuje, že hračka vyhovuje všem bezpečnostním předpisům EU, které jsou mezi nejpřísnějšími na světě.
  • Vybírejte jen takové hračky, které jsou určeny pro věkovou kategorii Vašeho dítěte a které odpovídají jeho schopnostem a dovednostem.
  • Hračky, které jsou určeny pro jinou věkovou kategorii, mohou Vašemu dítěti způsobit zranění. Dodržujte doporučení týkající se věku: především symbol 0–3 (na obrázku vpravo) a slova „Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců“, která doprovází označení konkrétního druhu nebezpečí.
  • Dětem mladším tří let nekupujte hračky, které obsahují malé oddělitelné části,  neboť děti strkají hračky do úst a malé části by mohly polknout.

  Po nákupu hračky

  • Postupujte přesně podle návodu k použití, kde se dozvíte, jak hračku správně sestavit a používat.
  • Návod a přiložené informace pečlivě uschovejte.
  • Při hraní na děti dohlížejte – ujistěte se, že Vaše dítě používá hračky bezpečně a že hračky jsou vhodné pro jeho věkovou kategorii a schopnosti. Při hraní s některými hračkami, jako jsou například tříkolky, kolečkové brusle a jízdní kola, je třeba vždy používat přilby a chrániče.
  • Čas od času hračky zkontrolujte, abyste odhalili případné poškození nebo opotřebování materiálu, které by mohlo vést ke zranění a mít dopad na zdraví a bezpečnost dítěte. Rozbité hračky okamžitě odstraňte.
  • Odstraňte veškeré obaly a vždy dodržujte návod k použití. Ujistěte se, že si děti nehrají s umělohmotnými obaly, neboť by jim mohlo hrozit udušení.
  • Naučte děti uklízet hračky a předcházet tak nehodám.
  • Nenechávejte hračky v blízkosti schodů nebo na podlaze v rušných částech domu.
  • Bezpečnostní problém s hračkou vždy oznamte jejímu výrobci nebo prodejci.

   

  Více informací v angličtině na stránkách Europa:

  Nová směrnice o bezpečnosti hraček 

  Bezpečnost hraček

  Standardizace

  Statistické údaje

  Poslední aktualizace: 14/12/2010  |Začátek stránky