Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Novinářská cena EU v oblasti zdraví: Druhé místo patří ČR
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

01/12/2010

Včera byli v Bruselu vyhlášeni tři vítězové druhého ročníku soutěže o cenu EU, udělovanou novinářům zabývajícím se oblastí zdraví.  První cenu získali italští novináři Gianluca Ferraris a Ilaria Molinari z týdeníku Panorama za společný článek „Ukradená naděje“. Vítězný článek upozorňuje na „zdravotní kliniky“, které poskytují zoufalým pacientům s chronickými nemocemi drahou léčbu, jejíž účinek není prokázán.

Druhé místo získala česká novinářka Lucie Hášová Truhelková za článek o dárcovství orgánů s názvem „Láska prochází ledvinou“.

Třetí se umístil tým dánských novinářů, jmenovitě Kasper Krogh, Morten Crone, Line Holm Nielsen a Jesper Woldenhof píšící pro deník Berlingske Tidende za článek „Velké selhání“ o snahách jednotlivce změnit zdravotní systém.

Cena je udělována novinářům z celé Evropy, kteří ve svých článcích zvyšují povědomí o problematice zdravotní péče a právech pacientů.

  Finalisté novinářské soutěže

  John Dalli, komisař EU odpovědný za zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl:„Komise prostřednictvím této ceny upozorňuje na významnou roli médií při zvyšování povědomí o zdravotní problematice. Všichni letošní vítězové, jakož i finalisté národních kol, upozornili své čtenáře na nejpalčivější otázky z této oblasti“.

  V tomto roce došlo k významnému zvýšení počtučlánků i zúčastněných novinářů.Soutěže se zúčastnilo 438 novinářů ze všech 27 členských států, což je o 44 % více než loni.Tito novináři přihlásili do soutěže celkem 745 článků, což představuje ve srovnání s loňským rokem nárůst o 60 %. 27 článků, které se dostaly do užšího výběru, se zabývá širokou škálou témat, jež jsou součástí kampaně „Evropa pacientům“. Jsou mezi nimi mimo jiné takové oblasti, jako je dárcovství orgánů, bezpečnost pacientů, pandemie chřipky H1N1 a přeshraniční zdravotní péče.

  Souvislosti

  Národní poroty vybraly během léta finalisty za každý členský stát.Porota na úrovni EU potom zhodnotila 27 článků z užšího výběru a sešla se koncem října, aby rozhodla o třech vítězných článcích. Devítičlenná porota na úrovni EUbyla složena z úředníků Evropské komise, odborníků na veřejné zdraví a novinářů. Jejím předsedou byl Andrzej Rys, ředitel útvaru pro oblast veřejného zdraví a posuzování rizik z generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele Evropské komise.

  27 národních finalistů a redaktoři vydání byli pozváni do Bruselu na seminář o iniciativách kampaně „Evropa pacientům“, určený pro média, a na předávání cen v budově sídla Evropské komise Berlaymont.

  Novinářská cena EU v oblasti zdraví a kampaň „Evropa pacientům“ jsou financovány z programu EU pro veřejné zdraví.

   

  Chcete-li získat více informací o Novinářské ceně EU v oblasti zdraví a přečíst si vítězné články, jakož i články z užšího výběru, navštivte příslušnou internetovou stránku:

  http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2010/index_cs.htm

  Kampaň „Evropa pacientům“:

  http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_cs.htm

  Druhý program Společenství v oblasti zdraví pro období 2008–2013:

  http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_cs.htm

  Brožurka se všemi příspěvky finalistů soutěže:

  http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2010/docs/booklet.pdf  

  Poslední aktualizace: 09/12/2010  |Začátek stránky