Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Dobrá pracovní místa pro více lidí
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/11/2010

Podle nového plánu má EU do roku 2020 zvýšit zaměstnanost na 75 %. Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa má kromě jiného zvýšit flexibilitu pracovního trhu, zajistit, aby pracovníci disponovali dovednostmi, které skutečně využijí, zlepšit pracovní podmínky a vytvořit pracovní místa.

  Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa

  Hlavním cílem je do roku 2020 dosáhnout ve skupině obyvatelstva mezi 20 a 64 roky 75% zaměstnanosti. Iniciativa tvoří klíčovou součást strategie pro růst a zaměstnanost Evropa 2020.

  Vytváření pracovních míst je v Evropě v současnosti jedním z nejpalčivějších problémů. Asi 10 % obyvatel v uvedené věkové skupině - dohromady asi 23 milionů lidí - dnes nemá práci. Podle odhadů však bude v EU v oblasti informačních technologií, zdravotnictví a ve výzkumu do roku 2015 chybět 2,7 kvalifikovaných pracovníků.

  Kvůli stárnutí obyvatelstva Unie problém ještě narůstá. Je třeba totiž kompenzovat jednak odliv pracovníků, kteří odcházejí do důchodu, a jednak počet těch, kteří o své místo přišli během recese.

  Agenda EU má čtyři priority:

  Modernizace pracovního trhu

  Více by se měla využívat smlouva na dobu neurčitou, ve které bude zakotvena větší ochrana před ztrátou místa. Bude výhodná pro zaměstnance, ale zároveň dostatečně flexibilní pro zaměstnavatele.

  Dovednosti musí odpovídat potřebám trhu

  Při rozhodování o tom, jaké vzdělání lidé budou chtít získat, jim pomůže internetová databáze, která umožní předpovídat poptávku a nabídku dovedností na trhu práce a zlepší tak jejich šance při hledání zaměstnání.

  Databázi budou moci využívat i firmy a snáze se jim tak budou obsazovat pracovní místa zaměstnanci s odpovídající kvalifikací. Tím by se mělo předejít masovému nedostatku vhodných kandidátů.

  Strategie též počítá se vzájemným uznáváním kvalifikací všemi členskými státy, což usnadní zejména evropský pas osobních dovedností.

  Lepší místa a pracovní podmínky

  Evropská komise přezkoumá stávající předpisy upravující pracovní dobu, bezpečnost práce a integraci pracovníků přicházejících pracovat do Unie odjinud.

  Vytváření pracovních míst 

  Komise navrhne způsob, jak v zájmu vytváření pracovních míst omezit byrokracii. Konkrétně se bude jednak o to, jak snížit nemzdové náklady práce, odstranit právních překážky, které ztěžují zaměstnávání, propouštění, zakládání firem a samostatnou výdělečnou činnost.

  Komise je připravena uvést 13 bodů strategie do praxe do roku 2014.

   

  Užitečné odkazy:

  Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa

  Více o strategii EU v oblasti zaměstnanosti

  Poslední aktualizace: 01/12/2010  |Začátek stránky