Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropa pro občany
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/11/2010

Evropská komise zahájila 27. října 2010 širokou konzultaci o programu Evropa pro občany na období 2014–2020. Konzultace byla zveřejněna ve všech jazycích EU na interaktivních webových stránkách http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Programme&lang=en a potrvá do 5. ledna 2011.

Všechny zainteresované strany – občané, organizace občanské společnosti, veřejné úřady a správy, výzkumné ústavy, evropské a mezinárodní organizace a další subjekty– se vyzývají k účasti v konzultaci. Zapojte se i vy!

  postavy se drží za ruce před vlajkou EU

  Zpráva a občanství EU 2010

  Ti, kdo využívají výhod jednotného vnitřního trhu EU tím, že svůj život v některých jeho aspektech rozšiřují za státní hranice, by měli být s to uplatňovat svá práva jako občané EU stejně, jako uplatňují svá práva jako občané svého státu. Nicméně přetrvává rozdíl mezi právními předpisy, které jim zaručují práva, a skutečností. s níž se občané potýkají v každodenním životě.

  Předseda Komise José Manuel Barroso v hlavních politických zásadách z 3. září 2009 zdůraznil potřebu posílit občanství EU tím, že bude zajištěna faktická uplatnitelnost práv občanů. Přislíbil, že Komise vypracuje souhrnnou zprávu o překážkách, jimž čelí občané při nákupu zboží a služeb ze zahraničí, a navrhne, jak by bylo možno tyto překážky nejlépe odstranit.

  Zpráva nastiňuje konkrétní opatření, která Komise přijímá, aby evropští občané mohli plně uplatňovat svá práva.

  Zpráva:http://ec.europa.eu/justice/policies/citizenship/docs/com_2010_603_en.pdf

  Výňatky z tiskové konference 27/10/2010:http://ec.europa.eu/avservices/player/streaming.cfm?type=ebs&sid=168604

   

  Slavnostní udílení Zlatých hvězd 2010

  Po výběru, který se uskutečnil již dříve v tomto roce, udělí Evropská komise osmi projektům Zlaté hvězdy při slavnostním předání cen v Bruselu v prostorách Concert Noble večer 17. listopadu.

  Zlaté hvězdy jsou projevem veřejného uznání projektům financovaným z programu Evropa pro občany, jehož cílem je zapojit občany do evropské integrace.

  Slavnostní večer zahájí místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová, předseda Hospodářského a sociálního výboru a předseda poroty Zlatých hvězd Staffan Nilsson a poslankyně Evropského parlamentu a členka poroty Zlatých hvězd Róża, Gräfin von Thun und Hohenstein. Na udílení se sejde zhruba 350 zástupců evropských organizací, organizací občanské společnosti z jednotlivých států a místních úřadů.

  Poslední aktualizace: 10/11/2010  |Začátek stránky